gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Document-group to 'Oberstarzt Wirtz'

Description

gui_language_eng Nice Award-Documents grouping consisting of 5 award-documents and a photo-album. All from the 'Oberstarzt Hubert Wirtz', in 1940 he was the commander of the 'Kranken-Transport-Abteilung 582' in the rank of 'Oberstabsarzt'. From september 1942 on he was an 'Oberstarzt' within the '(Stab)Armee-Sanitäts-Abteilung 542'. On 3 July 1940 he was awarded with the 'Spange zum Eisernes Kreuz 2.Klasse' (Wiederholungsspange), this document is personally signed by 'Generaloberst Günther von Kluge' (he was wearer of the Knight's Cross of the Iron Cross with Oak Leaves and Swords). On 15 August 1942 he was awarded with the 'Ostmedaille' and on 25 August 1943 with the Woundbadge in Black, both award documents are personally signed by the 'Generalarzt' of the 6th Army 'Dr. med. Wilhelm Baumeister' (Wearer of the German Cross in Silver). On 20 April 1943 he was awarded with the 'Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse' with swords, this document is personally signed by 'General der Infanterie Karl-Adolf Hollidt' (he was wearer of the Knight's Cross of the Iron Cross with Oak Leaves). On 1 September 1944 he was awarded with the 'Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse' with swords, this document has a facsimile signature of 'Maximilian Fretter-Pico'. The documents are in good unfolded condition, but they are perforated. The photo-album contains over 50 original photographs, all military. I allready had the documents of 'Hubert Wirtz', the photo-album has just been found by the family, and therefore I re-list this interesting grouping.

The '6. Armee' was formed on 10 October 1939 and was destroyed at Stalingrad on 2 February 1943. The 6. Armee was reformed on 6 March 1943 in southern Russia from the 'Armeeabteilung Hollidt'. It was largely destroyed in Romania in August 1944, but was reformed shortly thereafter. This is a very nice and interesting Stalingrad related grouping with some rare and very interesting signatures!


gui_language_dutch Mooie oorkonde groep bestaande uit 5 oorkondes en een fotoalbum. Allemaal behoorden ze toe aan 'Oberstarzt Hubert Wirtz', in 1940 was hij de kommandant van de 'Kranken-Transport-Abteilung 582' in de rang van 'Oberstabsarzt'. Vanaf september 1942 was hij een 'Oberstarzt' bij de '(Stab)Armee-Sanitäts-Abteilung 542'. Op 3 juli 1940 is hij onderscheiden met de 'Spange zum Eisernes Kreuz 2.Klasse' (Wiederholungsspange), deze oorkonde is persoonlijk ondertekend door 'Generaloberst Günther von Kluge' (hij was drager van het Ridderkruis met eikenloof en zwaarden). Op 15 augustus 1942 is hij onderscheiden met de 'Ostmedaille' en op 25 augustus 1943 met het 'Verwundeten Abzeichen in Schwarz', beide oorkondes zijn persoonlijk ondertekend door de 'Generalarzt' van de 6. Armee 'Dr. med. Wilhelm Baumeister' (hij was drager van het Duitse Kruis in Zilver). Op 20 april 1943 werd hij onderscheiden met het 'Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse' met zwaarden, deze oorkonde is persoonlijk ondertekend door 'General der Infanterie Karl-Adolf Hollidt' (hij was drager van het Ridderkruis met eikenloof). Op 1 september 1944 werd hij onderscheiden met het 'Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse' met zwaarden, deze oorkonde heeft een facsimile handtekening van 'Maximilian Fretter-Pico'. De oorkondes zijn in goede staat, niet gevouwen, wel geperforeerd. Het fotoalbum bevat meer dan 50 foto's, allemaal militair. Ik had de oorkondes al te koop, de familie heeft recent ook nog het fotoalbum terug gevonden, daarom zet ik deze interessante groep nu opnieuw, compleet, op de website. 

De '6. Armee' werd opgericht op 10 oktober 1939 en werd vernietigd bij de slag om Stalingrad op 2 februari 1943. De 6. Armee werd vanuit de 'Armeeabteilung Hollidt' heropgericht op 6 maart 1943 in Zuid-Rusland. Deze werd weer grotendeels vernietigd in Roemenië in augustus 1944, en weer hervormd. Dit is een erg mooie en interessante oorkonde groep m.b.t. Stalingrad, met een aantal mooie handtekeningen!


  • 3 Juli 1940 - 'die Spange zum Eisernen Kreuz 2. Klasse'
  • 15 Agust 1942 - 'Die medaille Winterschlacht im Osten'
  • 20 April 1943 - 'Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwerten'
  • 25 August 1943 - 'Verwundetenabzeichen in Schwarz'
  • 1 September 1944 - 'Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse mit Schwertern'
Additional images
/06134_9i
/06134_9h
/06134_9g
/06134_9f
/06134_9e
/06134_9d
/06134_9c
/06134_9b
/06134_9a
/06134_8
/06134_1b
/06134_2
/06134_3
/06134_4
/06134_5
/06134_6
/06134_7
/06134_9j