gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Wehrpaß WH (Heer)

Description

gui_language_eng WH (Heer) 'Wehrpaß', this is a 'Zweitschrift'. When individuals received their registration notice they were to report to the appropriate recruitment center where they would be issued a 'Wehrpaß', until they were inducted into active duty. From the autumn of 1939, when an individual was inducted into active military service the Wehrpaß was exchanged at the recruitment office for the 'Soldbuch' (Pay Book), which remained in the recipients possession as his official military identification document. The recruitment office would retain the Wehrpass and chronicle the individuals active service record in it. The Wehrpaß belonged to 'Erwin Jordan', he came into active military service on 27 June 1939. He served in several units during the war, mostly motorized medical units, from 8 May 1943 the 'Sanitäts-Kompanie (mot) 198'. He was promoted five times and ended up being an 'Sanitäts Feldwebel'. He has been awarded with the 'SA Sportabzeichen', the 'DRL Sportabzeichen in Bronze', the Iron Cross 2nd Class, the Iron Cross 1st Class, the Ostmedal and on 1 October 1944 he was awarded with the 'Kubanschild'.

He took part in the Poland Campaign in September 1939 with on 18 September 1939 the 'Einnahme v. Lublin'. In May 1940 he took part in the invasion of Holland with battle in Maastricht on 10 May 1940 and the in Belgium 'Kämpfe um den Albert-Kanal'.....'Schlacht in Flandern'......'Schlacht an der Schelde'......'Schlacht um Dünkirchen' and after Belgium the battle and occupation in France from 5 June 1940 to 29 September 1940. On 22 June 1941 he was moved to the Eastern front and with his unit he took part in the battles near Bialystok, Minsk, 'Schlacht an Dnjepr und Düna', 'Schlacht bei Smolensk', Cholm, the 'Vorstoß gegen Moskau', Klin, battle near the Moskva-canal and the battles for Moscow. From 16 June 1943 he saw battle in the 'Kuban-Brückenkopf' in the 'Heeresgruppe Mitte' and from 10 October 1943 the battle near the Krim and the 'Halbinsel Kertsch'. From 17 April 1944 the battle for 'Sewastopol' and the evacuation of the Krim over the Black Sea. From 13 may 1944 to 8 June 1944 he was in Romania and from 9 June 1944 to 2 August 1944 in Croatia. From 2 August 1944 untill 4 March 1945 he saw action in Italy. Interesting Wehrpaß in good condition!


gui_language_dutch WH (Heer) 'Wehrpaß', dit is een 'Zweitschrift'. Zodra een individu zijn dienstoproep kreeg meldde hij zich bij het juiste wervingsbureau, daar kreeg hij een 'Wehrpaß', deze behield hij totdat hij in actieve dienst ging. Vanaf de herfst van 1939 kreeg een persoon zodra hij in actieve dienst ging een 'Soldbuch', deze werd op het wervingsbureau omgewisseld. Het Soldbuch had hij altijd bij zich en was zijn militaire ID. Het wervingsbureau zou zijn militaire gegevens in de Wehrpaß bijhouden. De Wehrpaß behoorde toe aan 'Erwin Jordan', hij kwam in actieve militaire dienst op 27 juni 1939 en gedurende de oorlog heeft hij in diverse (medische) eenheden gediend, vanaf 8 mei 1943 was dit de 'Sanitäts-Kompanie (mot) 198'. Hij is vijf keer gepromoveerd tot aan de rang van 'Sanitäts Feldwebel'. Hij was onderscheiden met het 'SA Sportabzeichen', 'DRL Sportabzeichen in Bronze', het 'Eisernes Kreuz 2. Klasse', het 'Eisernes Kreuz 1. Klasse', de Ostmedaille en op 1 oktober 1944 werd hij onderscheiden met het 'Kubanschild'.

Hij nam deel aan de intocht in Polen in September 1939 met op 18 September 1939 de 'Einnahme v. Lublin'. In mei 1940 nam hij deel aan de invasie in Nederland met de gevechten bij Maastricht op 10 mei 1940 en daarna in België de 'Kämpfe um den Albert-Kanal'.....'Schlacht in Flandern'......'Schlacht an der Schelde'......'Schlacht um Dünkirchen', na België nam hij deel aan de inval en bezetting van Frankrijk, van 5 juni 1940 tot 29 september 1940. Op 22 juni 1941 werd hij met zijn eenheid naar het Oostfront verplaatst en zag onder andere actie bij Bialystok, Minsk, 'Schlacht an Dnjepr und Düna', 'Schlacht bei Smolensk', Cholm, de 'Vorstoß gegen Moskau', Klin, gevechten om het Moskou-kanaal en de gevechten voor Moskou. Vanaf 16 juni 1943 zag nam hij deel aan de gevechten in de 'Kuban-Brückenkopf' bij de 'Heeresgruppe Mitte' en vanaf 10 oktober 1943 de slag op de Krim en het 'Halbinsel Kertsch'. Vanaf 17 april 1944 de Slag om 'Sewastopol' en de evacuatie van de Krim via de Zwarte Zee. Vanaf 13 mei 1944 tot 8 juni 1944 zat hij met zijn eenheid in Romenië en vanaf 9 juni 1944 toy 2 augustus 1944 in Kroatië. Vanaf 2 augustus 1944 tot 4 maart 1945 zag hij nog actie in Italië. Erg interessante Wehrpaß in goede staat!

Additional images
08498_22
08498_38
08498_47
08498_5
08498_6
08498_7
08498_8
08498_9
08498_10
08498_11
08498_12
08498_132
08498_14
08498_15