gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Dutch caltrop - 'Kraaienpoot'

Description

gui_language_eng Dutch military caltrop - 'Kraaienpoot'. Caltrops were used by Army and Police forces at roadblocks. The green painted metal caltrop is marked with a 'L' and a 'R'. The caltrop has most likely been produced by the 'Hembrug' factories. There are some small rust spots, these can be cleaned. Nice example in good condition!


gui_language_dutch Nederlandse militaire 'Kraaienpoot'. Door het leger en politietroepen werden bij wegversperringen kraaienpoten gebruikt. De groen geverfde stalen kraaienpoot is gemarkeerd met een 'L' en een 'R', de kraaienpoot is hoogstwaarschijnlijk vervaardigd door de 'Hembrug' fabrieken. Er is wat lichte roest vorming, dit kan eventueel schoongemaakt worden. Mooi exemplaar in goede staat!

Additional images
18987_2
18987_3
18987_4