gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Dutch 'Hembrug' Bayonet

Description

gui_language_eng Dutch 'Hembrug' Bayonet (bajonet voor het geweer M.95). The bayonet is complete with its original brown leather scabberd with belt-loop, complete with slightly damaged horizontal leather retaining strap, see photos. The bayonet is nicely marked 'Hembrug' and numbered '7548KK', the scabberd is marked with 'CW' (Centrale Werkplaats). Nice original bayonet in good used condition!


gui_language_dutch Nederlanse 'Hembrug' bajonet voor het geweer M.95. De bajonet is compleet met zijn originele bruin leren schede met draaglus, compleet met licht beschadigd horizontale leren riempje, zie foto's. De bajonet is mooi 'Hembrug' gemarkeerd en genummerd met '7548KK', de schede is gemarkeerd met 'CW' (Centrale Werkplaats). Mooie originele bajonet in goede gebruikte staat!

Additional images
20031_2
20031_3
20031_4
20031_5
20031_6
20031_7
20031_8
20031_9