gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Dutch Medal for Order and Peace

Description

gui_language_eng Dutch Medal for Order and Peace (Ereteken voor Orde en Vrede). The medal was intituted by a Royal Decree of 2 December 1947. The medal was awarded to servicemen of the three branches in the armed forces and the Royal Dutch East Indies Army (KNIL) who have at least been in active service for three months in the period between 3 September 1945 and 4 June 1951 in the former Dutch East Indies and the adjacent sea areas. The medal is complete with its original confectioned ribbon and the bars '1946', '1947' and '1948'. The medal is marked on the reverse by the company 'Kon.-Begeer' in Voorschoten. The ribbon has been confectioned by 'Fa.A.Tack' in Breda. Nice example in good condition!


gui_language_dutch Nederlands 'Ereteken voor Orde en Vrede'. Het kruis werd ingesteld bij een Koninklijk Besluit van 2 december 1947. Het ereteken wordt toegekend aan de militairen van de drie toenmalige krijgsmachtonderdelen en het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) die in het toenmalige Nederlands-Indië en de aangrenzende zeegebieden, tussen 3 september 1945 en 4 juni 1951 ten minste drie maanden in werkelijke dienst zijn geweest. Het kruis is compleet met zijn originele lintje en de gespen '1946', '1947' en '1948'. De medaille is op de achterzijde gemarkeerd door het 'Kon.-Begeer' in Voorschoten. Het lintje is opgemaakt door de firma 'Fa.A.Tack' in Breda. Mooi exemplaar in goede staat!

Additional images
BAM006_2
BAM006_3
BAM006_4