gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Dutch Officer's Sword M1912

Description

gui_language_eng Dutch Officer's Sword Model 1912 (Wandelsabel M1912), complete with original Portepee. The sword has a molded, black, bakelite grip, the horizontal gilded wire wrap is missing. The grip is in overall good condition with no chips or cracks. The hilt is showing a lion's head. The blade is nicely marked with the Dutch 'Yzerhouwer' marking and maker marked with the logo of the company of 'WKC' from Solingen. The blade is in good condition. The scabberd is showing clear traces of usage and is slightly rusted, see photos. Nice original Dutch Officer's Sword in used condition!

Shipping: due to the size of over 100cms we will ship this sword in the EU only.


gui_language_dutch Nederlands Officier's Sabel Model 1912 (Wandelsabel M1912), compleet met originele Portepee. Het sabel heeft een zwart bakelite handvat, het horizontale vergulde metaaldraad ontbreekt. Het handvat is in goede staat zonder barstjes of beschadigingen. Het gevest toont het hoofd van een leeuw. Het lemmet is mooi gemarkeerd met 'Yzerhouwer' en maker gemarkeerd met het logo van de firma 'WKC' uit Solingen. Het lemmet is in goede staat. De schede vertoont duidelijke gebruikssporen en is wat verroest, zie foto's. Mooi origineel Nederlands Officier's Sabel in gebruikte staat!

Additional images
22182_2
22182_3
22182_4
22182_5
22182_6
22182_7