gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Dutch Red Cross Pamphlet

Description

gui_language_eng This is a nice original Dutch Red Cross Pamphlet. On the pamphlet is printed: 'De havermout, welke U hier gratis op bon wordt verstrekt is een geschenk van de Deensche bevolking en wordt uitgereikt door het Ned. Roode Kruis in samenwerking met het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in oorlogstijd'. The Danish population donated oatmeal for the Dutch population because of food shortages. There are a few small holes in the paper. The pamphlet is sized 13,8 x 10,7 cms. Nice original pamphlet in good condition!


gui_language_dutch Dit is een mooi origineel Nederlands Rode Kruis Pamflet. Op het pamflet staat de tekst: 'De havermout, welke U hier gratis op bon wordt verstrekt is een geschenk van de Deensche bevolking en wordt uitgereikt door het Ned. Roode Kruis in samenwerking met het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in oorlogstijd'. De Deense bevolking had havermout gedoneerd aan de Nederlandse bevolking vanwege voedsel schaarste in de oorlog. Er zitten wat kleine gaatjes in het pamflet. Het pamflet heeft een afmeting van 13,8 x 10,7 cm. Mooi origineel pamflet in goede staat!

Additional images
19097_2
19097_3