gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

Dutch ADM Membership Badge

Description

gui_language_eng Dutch Labour Service for Girls Remembrance Membership Badge (Draagspeld Arbeidsdienst voor Meisjes). Girls and women who completed their voluntary six-month service with the A.D.M. received a commemorative brooch upon leaving. The zinc-type badge is complete with its functional safety pin attachement. Hard to find original badge in good used condition!!


gui_language_dutch Nederlandse 'Arbeidsdienst voor Meisjes' (ADM) Herinnerings Ledenspeld (Draagspeld Arbeidsdienst voor Meisjes). Meisjes en vrouwen die hun vrijwillige halfjaar dienst bij de A.D.M. er op hadden zitten ontvingen bij het afzwaaien een herinneringsbroche. Het zink-type speldje is compleet met zijn functionele naald/haak systeem. Moeilijk te vinden origineel speldje in goede gebruikte staat!

Additional images
22398_2
22398_3