gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Dutch NSKK Volunteer's Loyalty Honour Badge

Description
gui_language_eng Dutch NSKK Volunteer's Loyalty Honour Badge (Insigne van Trouw). This badge was awarded to Dutch NSKK Member's who served on the Eastern Front in Russia. Bronze example in good used condition. The badge has probably been ground-dug once, in my opinion it's having a replaced pin and catch assembly. Nice original badge in good used condition!

gui_language_dutch Nederlandse NSKK Insigne van Trouw. Deze onderscheiding werd uitgereikt aan Nederlandse NSKK Vrijwilliger's die gediend hadden aan het Oostfront in Rusland. Bronze exemplaar welke wellicht ooit opgegraven is, naar mijn mening heeft de medaille een vervangen naald en haak set-up. Zeldzame originele medaille in goede gebruikte staat!

Additional images
17945_2
17945_3
17945_4