gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Dutch NSB Letter - 1935

Description

gui_language_eng This is a nice typed letter from 'De Groepsleider', addressed to the 'Kameraden'. The letter is dated Den Haag, 15 juli, 1935. The content announces a 'maandelijksche vergadering' (monthly group meeting), in the 'Galerij', Laan van Meerdervoort 419. There is a short reference to a journey from 'Algemeen Leider' Mussert to the Dutch East Indies, which caused a reader of 'Volk en Vaderland' to cancel its subscription. At the end, reference is made to the Hr.Ms. K XVIII (Dutch Submarine). The letter is sized approximately 21.5 x 27.5 cms. Nice original letter!


gui_language_dutch Dit is een getypte brief van 'De Groepsleider', gericht aan de 'Kameraden'. De brief is gedateerd Den Haag, 15 juli 1935. De inhoud kondigt een 'maandelijksche vergadering' (Groepsbijeenkomst) aan, in de 'Galerij', Laan van Meerdervoort 419. Er is een korte verwijzing naar een reis van 'Algemeen Leider' Mussert naar Indië, wat een lezer van Volk en Vaderland zijn abonnement deed opzeggen. Aan het eind wordt verwezen naar de Hr.Ms. K XVIII (Nederlandse Onderzeeboot). De brief is ongeveer 21,5 x 27,5 cm groot. Mooie originele brief! 

Additional images
20243-(2)
20243-(1)