gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


Flemish HJ 'Führerdienst' Booklet January 1944

Description

gui_language_eng 'Führerdienst Hitler-Jugend-Vlaanderen' (Flemish HJ) Booklet. The Hitler-Jugend Vlaanderen was created on 15 October 1943. The boys went to the 'Führerschule' and the girls to the 'Führerinnenschule', both had their monthly periodical booklet. This is a boys issue of January 1944. The book features 64 pages with all kind of practical information, songs and stories for Flemish HJ members. The pages are showing typical age yellowing, the booklet is slightly damaged at the bottom edge. January issues are very hard to come by. Rare original booklet in good used condition!


gui_language_dutch 'Führerdienst Hitler-Jugend-Vlaanderen' (Vlaamse HJ) boekje. De Hitler-Jugend Vlaanderen werd opgericht op 15 oktober 1943. Jongens gingen naar de 'Führerschule' en meisjes naar de 'Führerinnenschule', bieden hadden hun maandelijks uitgegeven boekje. Dit is een jongens uitgave van Januari 1944. Het boekje bevat 64 pagina's met allerlei praktische informatie, liedjes en verhalen voor Vlaamse HJ leden. De bladzijden vertonen vergeling door ouderdom, aan de onderkant is het boekje licht beschadigd. Uitgaves van Januari zijn erg moeilijk te vinden. Zeldzaam origineel boekje in goede gebruikte staat!

Additional images
19251_2
19251_3
19251_4
19251_5