gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


DAF Photograph 1 Mai 1937

Description

gui_language_eng Nice DAF- 'Deutsche Arbeitsfront' photograph showing a group of DAF members. The DAF (German Labor-front), originally founded in 1933, became an official NSDAP organization in October 1934. DAF’s most important goal was to enforce the political stability of the large mass of work force. The members are wearing the DAF cap with recognizable DAF cap-badges. The photo measures 14 x 9 cms (postcard size) and is developed on 'Agfa' photopaper. The photograph is dated '1.Mai 1937', the German National Labour Day . Nice and scarce original postcard size DAF photograph!


gui_language_dutch Mooie DAF- 'Deutsche Arbeitsfront' foto waarop een groep DAF leden te zien is. De DAF (Duits Arbeidsfront) werd opgericht in 1933 en werd een officiële NSDAP organisatie in oktober 1934. Het belangrijkste doel van de DAF was om de politieke stabiliteit van de grote massa van de beroepsbevolking onder controle te houden. De leden dragen de DAF Schirmmütze met herkenbare DAF pet-embleem. De foto is afgedrukt op postkaart formaat (14x9 cm) en is ontwikkel op 'Agfa' fotopapier. De foto is '1.Mai 1937' gedateerd, de Dag van de Arbeid. Mooie en zeldzame originele DAF foto!

Additional images
18995_2
18995_3
18995_4