gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


KM Signals NCO's Career Sleeve Insignia

Description

gui_language_eng Kriegsmarine Signals NCO's Career Sleeve Insignia (Signal-Laufbahnabzeichen) career sleeve insignia (Laufbahnabzeichen). On entering Kriegsmarine service all personnel were assigned and trained for a specific career. On successful completion of the appropriate training, personnel were issued distinctive career insignia. Regulations dictated that the base color of the insignia was to match the color of the uniform it was worn on. The insignia is showing machine embroidered crossed flag poles on an anchor, embroidered on a white cotton base. The badge is nicely maker marked 'H&W'. Nice original arm-badge in very good condition!


gui_language_dutch Kriegsmarine 'Signal' functie embleem (Signal-Laufbahnabzeichen). Bij het in dienst gaan bij de Kriegsmarine kreeg al het personeel een speciale opleiding. a het succesvol behalen van een training kreeg het personeel het daarvoor bestemde embleem uitgereikt. Regelgeving gaf aan dat de kleur van het embleem overeen hoorde te komen met het uniform waarop het werd gedragen. Het embleem toont machinaal-geborduurde gekruiste vlaggenstokken op een anker, geborduurd op een witte katoenen ondergrond. Het embleem is mooi maker gemarkeerd met 'H&W'. Mooi origineel embleem in erg goede staat!

Additional images
20110_2
20110_3
20110_4