with an eye for quality

Alle bepalingen worden geacht aan de koper of opdrachtgever bekend te zijn. Deze algemene voorwaarden worden tegenover elke koper of opdrachtgever gehandhaafd.
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Copyright

Onze website valt onder internationale copyright wetgeving. Het gebruik van afbeeldingen van onze website, op welke manier dan ook, is een schending van ons copyright en hier zal tegen opgetreden worden (binnen de mogelijkheden van de wet). Dit geldt voor gebruik van onze afbeeldingen voor drukwerk, publicatie op het internet of anderszins.

Bestelling

Items worden gereserveerd gedurende 14 dagen na ontvangst van de bestelling in afwachting van uw betaling. Na deze tijd behouden wij ons het recht voor om de bestelling te annuleren en de items opnieuw aan te bieden.

Betaling

De betaling dient te geschieden in euro’s. 
De betaling dient binnen 10 werkdagen door ons te zijn ontvangen. 
Alle artikelen blijven eigendom van Militaria Plaza totdat de volledige betaling door de koper is gedaan.

Na overleg en akkoord kunnen producten in sommige gevallen door de consument worden gereserveerd door aanvaarding van het aanbod, en door onmiddellijke betaling van minimaal 10% van de koopprijs. Na ontvangst van de betaling zal Militaria Plaza het product maximaal 6 maanden reserveren voor de consument, binnen welke periode de consument het resterende deel van de koopprijs dient te voldoen. Deelbetalingen mogen niet worden voldaan via PayPal.

Indien de consument het resterende deel van de koopprijs, zoals bedoeld in het voorgaande lid, niet tijdig voldoet vervalt de aanspraak van de consument op het gereserveerde product en staat het Militaria Plaza vrij het product weer aan te bieden aan andere consumenten. Het door de consument betaalde bedrag komt dan volledig toe aan Militaria Plaza als vergoeding van de annuleringskosten en schadevergoeding voor gederfde omzet.

Geaccepteerde betaalmogelijkheden:
- Contant
- Bankoverschrijving
- Paypal
 (+4% kosten), let op: gemaakte PayPal kosten zijn niet terugbetaalbaar. 
- Mister Cash / Bancontact (België)
- iDEAL (Nederland)
Paypal logoiDEAL MisterCash

De kosten verbandhoudende met stortings- en bankkosten (alsmede handelings- en verzendkosten) komen voor rekening van de klant.

Voor klanten die een directe bankoverschrijving naar onze rekening willen maken zijn de volgende gegevens beschikbaar:

Bank: Rabobank
Rekeninghouder: Militaria Plaza
Rekeningnummer: 1153.39.000
IBAN Code: NL20 RABO 0115 3390 00
BIC Code: RABONL2U

 

 

 

 


Garantie

Wij bieden een 'niet goed, geld terug' regeling. Dit geldt voor alle artikelen die als zijnde origineel door ons worden aangeboden. De regeling is geldig wanneer een artikel binnen een maand na aankoop bij ons wordt terug bezorgd. Er moet uiterlijk binnen 14 dagen na aankoop contact met ons opgenomen zijn over het terugsturen van een artikel. Het contact opnemen dient per e-mail te gebeuren. Als wij na 30 dagen niets hebben vernomen beschouwen wij een artikel als definitief verkocht. 

Om een volledige vergoeding van de aankoopprijs te krijgen dient een artikel geretourneerd te worden in dezelfde staat als waarin wij het hebben aangeboden. De garantie-regeling geldt niet wanneer een artikel na aankoop beschadigd is, niet meer in dezelfde toestand verkeert of wanneer een item uit elkaar is gehaald. 

De artikelen die door ons worden aangeboden zijn verzamelobjecten. De artikelen zijn niet voor dagelijks gebruik geschikt. Wij garanderen daarom geen maatvoeringen, als bij een artikel een maat vermeld staat is dit de maat die op het artikel aangetroffen is. Deze maten kunnen afwijken van de hedendaagse maatvoering. 

Wanneer een artikel, wat zonder enige verdere garantie dan onze standaard 30 dagen regeling, is verkocht door een door ons gerespecteerde dealer of verzamelaar, als niet-origineel wordt bestempeld kan het zijn dat wij beslissen om het desbetreffende artikel alsnog terug te nemen. Voel u vrij contact met ons op te nemen in een dergelijke situatie.

Terugbetalingen

Zodra wij uw item ontvangen hebben, zullen wij het inspecteren en u op de hoogte stellen dat wij uw geretourneerde artikel ontvangen hebben. Na inspectie en goedkeuring van het item zullen wij u op de hoogte brengen en zullen wij de terugbetaling onmiddelijk in gang zetten. U bent verantwoordelijk voor het betalen van eventuele (retour) verzendkosten, verzendkosten kunnen niet worden vergoed.

Prijsstelling

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de prijsstelling op onze website correct is. Echter, als er zich een fout in de prijsstelling van een product voordoet behouden wij ons het recht voor om, ofwel de bestelling te annuleren of om contact met u op te nemen over een aanvullende betaling. 

Wetgeving

Alle blanke wapens en de volgens de Nederlandse wet Wapens en Munitie vrij verhandelbare wapens worden uitsluitend verkocht aan personen van 18 jaar of ouder. Bij het bestellen van blanke wapens verklaar je dat deze deel uit maken van een verzameling. Wij versturen blanke wapens alleen met de optie leeftijdscheck 18+. De bezorger controleert of de ontvanger 18 jaar of ouder is.

Als u items aanschaft die in uw land verboden zijn en niet geïmporteerd mogen worden valt dat onder uw eigen risico. Militaria Plaza geeft dan ook geen geld terug. Wel bieden wij u de mogelijkheid om in dat geval andere goederen in ruil te krijgen. Dit mogen dan goederen zijn met dezelfde waarde minus de door ons gemaakte verzend- en invoerkosten.

Wij willen u er op wijzen dat de door ons geleverde militaire en historische artikelen/artefacten, met name die uit de periode van het nationaal-socialisme, uitsluitend bedoeld zijn als onderdeel van een verzameling, ter bescherming tegen illegale en subversieve activiteiten, voor wetenschappelijk en kunsthistorisch onderzoek, onderzoek naar uniformkunde, onderzoek naar militaire geschiedenis en voor rapportage/onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens deze periode. 

U als koper verbindt zich ertoe bij het plaatsen van uw bestelling deze uitsluitend te kopen voor historisch-wetenschappelijke doeleinden zoals genoemd in de bovenstaande paragraaf en deze op geen enkele andere wijze te gebruiken voor propagandistische doeleinden of voor andere strafbare of ongrondwettelijke doeleinden in te zetten. Alleen onder deze voorwaarde worden bestellingen aanvaard.

Privacy

Uw adres en contact gegevens worden alleen gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming en zullen vertrouwelijk behandeld worden.

Internationale Sancties

Wij accepteren geen bestellingen uit Rusland, Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Jemen, Turkije en Syrië.

Verzending / levering

De prijzen van onze artikelen zijn berekend voor levering exclusief verzend- of transportkosten.

Verzending van de artikelen geschiedt in principe binnen 5 werkdagen na ontvangst van de volledige betaling door de koper.

De artikelen worden met de grootst mogelijke zorg ingepakt om zo eventuele schade te voorkomen. Wanneer een pakket verloren gaat tijdens het transport zijn wij niet aansprakelijk voor een dergelijk verlies. Alle artikelen worden verzonden op eigen risico van de koper of opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders vermeld.

Verzending van de bestellingen geschiedt door PostNL en in principe worden pakketten uitsluitend aangetekend verzonden.

Postnl

Onverminderd het vorenstaande schept de door de verkoper opgegeven levertijd geen verplichtingen, zodat overschrijding van de levertijd de wederpartij nimmer het recht geeft op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het door derden doen leveren van het geen wat is overeengekomen.