Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

1st Pattern Coburg Badge

Description

gui_language_eng The Coburg Badge (Koburger Ehrenzeichen der NSDAP) was a decoration awarded by the NSDAP. Adolf Hitler had visited the city of Coburg on October 14, 1922 with a group of about 650 SA men. The usual riots and street fights with supporters of leftist parties started in the city. The Nazis conquered the streets that day. The political manifestation in Coburg was one of the first successes of the violent Nazi party and Hitler describes the visit in detail in his political manifesto Mein Kampf. After 1932, the rally was commemorated every year on October 14. From 1932 the Coburg badge was awarded to the veterans of the 1922 rally, in addition, the badge was also awarded as a badge of honor. This is a first pattern Coburg Badge. The wreath contains the words 'Mit Hitler in Coburg 1922-1932' (With Hitler in Coburg 1922-1932). The badge is complete with its original and functional pin and catch. Extremely rare original badge in very good condition!


gui_language_dutch Het Coburg-insigne (Koburger Ehrenzeichen der NSDAP) was een door de NSDAP uitgereikte onderscheiding. Adolf Hitler had de stad Coburg op 14 oktober 1922 met een groep van ongeveer 650 SA-ers bezocht. Het kwam in de stad tot de gebruikelijke rellen en straatgevechten met aanhangers van linkse partijen. De nazi's veroverden die dag de straat. De politieke manifestatie in Coburg was een van de eerste successen van de geweldaddige Nazi-partij en Hitler beschrijft het bezoek uitgebreid in zijn politiek manifest Mein Kampf. Na 1932 werd de tocht ieder jaar op 14 oktober herdacht. Het Coburg-insigne werd na 1932 uitgereikt aan de veteranen van de tocht in 1922, daarnaast werd het insigne ook als ereteken uitgereikt. Dit is een eerste model Coburg Insigne. De krans toont de woorden 'Mit Hitler in Coburg 1922-1932' (Met Hitler in Coburg 1922-1932). De onderscheiding is compleet met zijn originele functionele naald en haak. Extreem zeldzame originele medaille in erg goede staat!

Additional images
22798_2
22798_10
22798_8
22798_9
22798_7
22798_5
22798_6