gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

 • contact groen2
 • facebook groen

Knight's Cross Grouping

Description

gui_language_eng Knight's Cross Grouping to Major d.R. 'Ignaz Graf von und zu Hoensbroech'. The grouping is including his Soldbuch, his Cased German Cross in Gold, his cased Knight's Cross of the Iron Cross and various other insignia, his dagger, medals and documents. According to his Soldbuch he was awarded with the following awards:

 • 20 October 1939 - Iron Cross 2nd Class
 • 22 June 1940 - Iron Cross 1st Class
 • 27 July 1940 - Wound Badge in Black
 • 22 June 1940 - Panzer Assault Badge in Bronze
 • 16 july 1942 - Ostmedal
 • 10 December 1942 - Romanian Star 5th Class with Swords
 • 1 December 1943 - German Cross in Gold
 • 25 March 1944 - Wound Badge in Silver
 • 7 June 1944 - Knight's Cross of the Iron Cross
 • 8 May 1945 - Kurland Cufftitle

He took part in the Poland Campaign in September 1939. In May 1940 he took part in the invasion of France in. On 22 June 1941 he took part in the invasion of Russia and in February 1945 he took part in the battle in the Kurland area. Included in the grouping is a promotion document of his promotion to 'Leutnant', this document is personally signed by Generalfeldmarschall 'Walther von Brauchitsch'. The document is stained. Also included are a congratulations letter for being awarded with the German Cross in Gold and another congratulations letter for him being awarded with the Knight's Cross, this letter is personally signed by Generalinspekteur der Panzertruppen 'Heinz Guderian'. The cased 'Deutsches Kreuz in Gold' is a light weight version, maker marked with number '134' indicating production by the company of 'Otto Klein' from Hanau am Main. The cross is in worn condition showing a nice patina. The cross comes in its matching black coloured case. The Knight's Cross of the Iron Cross (Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes) is in truly worn condition showing a great patina. The cross comes with its original confectioned piece of ribbon as it was worn around the neck. The cross is a nice 'Klein & Quenzer AG' produced Knight's Cross and comes in it's rare original matching case which is nicely marked by 'Klein & Quenzer AG' from Idar-Oberstein. The grouping also includes his Dagger, complete with dagger-hangers and portepee, his collar-tabs, shoulder-boards and breast-eagle, a nice screw-back Iron Cross 1st class and a Wound Badge in Silver as well as various post-war ribbon-bars from his period in the Bundeswehr. Please take a look at the photos for more details. Desirable and unique grouping!


gui_language_dutch Ridderkruis groep vanMajor d.R. 'Ignaz Graf von und zu Hoensbroech'. De groep bestaat uit zijn Soldbuch, zijn Duitse Kruis in Goud in doosje, Ridderkruis in doosje en diverse andere emblemen, zijn dolk, medailles en documenten. Volgens de informatie in zijn Soldbuch is hij met de volgende medailles onderscheiden:

 • 20 October 1939 - Eisernes Kreuz 2. Klasse
 • 22 June 1940 - Eisernes Kreuz 1. Klasse
 • 27 July 1940 - Verwundeten Abzeichen in Schwarz
 • 22 June 1940 - Panzerkampfabzeichen in Bronze
 • 16 july 1942 -Ostmedaille
 • 10 December 1942 - Rumänische Stern 5. Klasse mit Schwertern
 • 1 December 1943 -Deutsches Kreuz in Gold
 • 25 March 1944 -Verwundeten Abzeichen in Silbe
 • 7 June 1944 -Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes
 • 8 May 1945 - Ärmelband Kurland

Hij nam deel aan de intocht in Polen in September 1939. In mei 1940 nam hij deel aan de invasie in Frankrijk. Vanaf 22 juni 1941 nam hij deel aan de invasie van Rusland en vanaf februari 1945 nam hij deel aan de gevechten in het 'Kurland' gebied. In de groep zit een promotie-oorkonde van zijn promotie naar 'Leutnant', de oorkonde is persoonlijk ondertekend door Generalfeldmarschall 'Walther von Brauchitsch'. De oorkonde is gevlekt. Verder zit in de groep een felicitatie brief voor de onderscheiding met het Duitse Kruis in Goud en nog een felicitatie brief voor zijn onderscheiding met het Ridderkruis, deze brief is persoonlijk ondertekend door Generalinspekteur der Panzertruppen 'Heinz Guderian'. Het Duitse Kruis in Goud in doosje is een licht-gewicht exemplaar, maker gemarkeerd met nummer '134' wat duid op productie door de firma 'Otto Klein' uit Hanau am Main. Het Duitse Kruis is in gedragen staat en vertoont mooie draagsporen. Het kruis is compleet met zijn matchende zwarte doosje. Het Ridderkruis van het IJzeren Kruis (Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes) is een echt gedragen exemplaar met een prachtige patina, het kruis is compleet met zijn originele aangepaste lint zoals het gedragen werd om de nek. Het kruis is een exemplaar geproduceerd door de firma 'Klein & Quenzer AG' en is compleet met het zeldzame matchende doosje welke ook gemarkeerd is door de firma 'Klein & Quenzer AG' uit Idar-Oberstein. Verder bevat de set nog zijn dolk met drager en troddel, zijn kraagspiegels, schouderstukken en borst-adelaar, een mooi IJzeren Kruis 1e Klasse met draaischijf en zijn Verwundeten Abzeichen in Silber, ook zitten er nog enkele na-oorlogse lintjesbalkjes uit zijn Bundeswehr tijd bij de set. Bekijk de foto's voor meer informatie en details. Unieke set!

Additional images
CWS25_4
CWS25_5
CWS25_6
CWS25_7
CWS25_8
CWS25_9
CWS25_10
CWS25_11
CWS25_15
CWS25_16
CWS25_17
CWS25_18
CWS25_19
CWS25_20
CWS25_21
CWS25_22
CWS25_23
CWS25_24
CWS25_25
CWS25_26
CWS25_27
CWS25_28
CWS25_29
CWS25_30
CWS25_31
CWS25_32
CWS25_33
CWS25_34
CWS25_35
CWS25_36
CWS25_37
CWS25_38
CWS25_39
CWS25_40
CWS25_41
CWS25_42
CWS25_43
CWS25_44
CWS25_45
CWS25_2
CWS25_3
CWS25_14
CWS25_13
CWS25_12