gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Knight's Cross of the Iron Cross

Description

gui_language_eng Knight's Cross of the Iron Cross (Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes). On 1 September 1939 Adolf Hitler reinstituted the Iron Cross series of awards in the First, Second and Grand Cross Classes and established the new Knight’s Cross of the Iron Cross. The Knight's Cross was the highest award made by Nazi Germany to recognize extreme battlefield bravery or outstanding military leadership. Hitler reserved the right to personally authorize bestowal of the Knight’s Cross and all ranks were eligible for the award. In total it is estimated that roughly 7360 Knight’s Crosses were awarded during World War II. The cross has a three piece construction and the cross does still have the neat so-called 'Hochpolierte Kanten'. The cross just shows some minor wear and has great detail overall, the cross comes with its original confectioned piece of ribbon as it was worn around the neck. The cross is not visible maker marked but can be attributed to the company of 'Otto Schickle' in Pforzheim. Stunning original piece with just the right amount of wear to it, a collector's dream. Scarce original Knight's Cross!


gui_language_dutch Ridderkruis van het IJzeren Kruis (Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes). Op 1 September 1939 werd door Adolf Hitler de IJzeren Kruis serie van onderscheidingen opniew ingevoerd, waaronder de eerste en tweede klasse, het grootkruis en het nieuw ontwikkelde Ridderkruis. Het Ridderkruis was de hoogst haalbare onderscheiding gemaakt door Nazi Duitsland om extreme moed of uitmuntend leiderschap te erkennen. Hitler behield zicht het recht voor om persoonlijk het Ridderkruis te kunnen toekennen en alle rangen kwamen in aanmerking voor de toekenning. In totaal zijn naar schatting ongeveer 7360 Ridderkruizen verleend gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het kruis is driedelig zoals het hoort en het kruis bezit nog de mooie zogenaamde 'Hochpolierte Kanten'. Het kruis vertoont slechts lichte draagsporen en heeft mooie details. Het kruis is compleet met zijn originele aangepaste lint zoals het gedragen werd om de nek. Het kruis is niet zichtbaar maker gemarkeerd maar kan worden toegewezen aan de firma 'Otto Schickle' in Pforzheim. Prachtig origineel exemplaar met precies de juiste draagsporen. Zeldzaam origineel Ridderkruis!

Additional images
10421_2
10421_6
10421_3
10421_4
10421_8
10421_9
10421_5
10421_7