Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Knight's Cross of the Iron Cross Document

Description

gui_language_eng Formal Knight's Cross of the Iron Cross Document (Verleihungsurkunde zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes) in Folder (Ritterkreuzmappe) as awarded to Oberst "Karl Specht" on 8 September 1941. On 1 September 1939 Adolf Hitler reinstituted the Iron Cross series of awards in the First, Second and Grand Cross Classes and established the new Knight’s Cross of the Iron Cross. The Knight's Cross was the highest award made by Nazi Germany to recognize extreme battlefield bravery or outstanding military leadership. Hitler reserved the right to personally authorize bestowal of the Knight’s Cross and all ranks were eligible for the award. In total it is estimated that roughly 7360 Knight’s Crosses were awarded during World War II. The Knight’s Cross award folder is measuring 36 x 45 cms, the folder is in good condition with some light scuffing to the exterior and some small damage at the corners. The folder contains a 4 page Knight’s Cross award document which is held in place by a red leather string, the string is broken at one point, see close up photo. There is some minor red staining on the outside folding crease coming from the award book itself. The document states that the Knight’s Cross was awarded to Oberst "Karl Specht" on 8 September 1941, the document was personally signed by 'Adolf Hitler' at the Führer Headquarters (Führerhauptquartier). 

Karl-Wilhelm Specht (22 May 1894 – 3 December 1953) was a general in the Wehrmacht, he was a recipient of the Knight's Cross of the Iron Cross with Oak Leaves. He served as 'Generalinspekteur für den Führernachwuchs' (Inspector General for potential officers and NCOs) on the "Court of Military Honour," a drumhead court-martial that expelled many of the officers involved in the 20 July Plot from the army before handing them over to the People's Court. The Knight's Cross Award Document comes together with an original period Get Well Soon Card, dated '13.August MCMXLIV' (13 August 1944). The card is measuring approximately 38 x 48 cms. When opened there is a large black&white photograph to the left, showing Wehrmacht Infantry troops together with Hitler-Youth boys marching. To the right is written "General der Infanterie Schmundt, mit den besten Wünschen für baldige Genesung!" (General of the infantry Schmudt, with the best wishes for a speedy recovery). The card is dated, Potsdam, August 1944. The card is personally signed by Generalleutnant "Specht". Specht wrote this get well soon card to 'Rudolf Schmundt', Schmundt was one of the casualties of the failed 20 July plot, planned to kill the German dictator Adolf Hitler. One of the conspirators, Colonel Claus von Stauffenberg, placed a bomb in a briefcase beside Hitler. Generalmajor Heinz Brandt moved it behind a heavy table leg and unwittingly saved Hitler's life, but as a consequence, he lost his own. Severely injured in the assassination attempt, Schmundt initially made a promising recovery, but ultimately died of complications resulting from his injuries on 1 October 1944.

Also included in the grouping is an original period photo-postcard from the famous 'Hoffmann' Knight's cross bearers (Ritterkreuzträger) series, depicting 'Oberst Karl Wilhelm Specht', the postcard is personally signed by Specht himself. Specht surrendered to the Soviet forces at the end of the war and died on 3 December 1953 in captivity.

Extremely rare original piece of history!


gui_language_dutch Formele Oorkonde voor het Ridderkruis van het IJzeren Kruis (Verleihungsurkunde zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes) in originele map (Ritterkreuzmappe) zoals uitgereikt aan Oberst "Karl Specht" op 8 September 1941. Op 1 September 1939 werd door Adolf Hitler de IJzeren Kruis serie van onderscheidingen opniew ingevoerd, waaronder de eerste en tweede klasse, het grootkruis en het nieuw ontwikkelde Ridderkruis. Het Ridderkruis was de hoogst haalbare onderscheiding gemaakt door Nazi Duitsland om extreme moed of uitmuntend leiderschap te erkennen. Hitler behield zicht het recht voor om persoonlijk het Ridderkruis te kunnen toekennen en alle rangen kwamen in aanmerking voor de toekenning. In totaal zijn naar schatting ongeveer 7360 Ridderkruizen verleend gedurende de Tweede Wereldoorlog. De rode map is ongeveer 36 x 45 cm groot, de map is in goede staat met wat lichte krasjes aan de buitenkant en wat lichte schade aan de hoeken. De map bevat een 4 pagina's tellende oorkonde voor het Ridderkruis, de oorkonde wordt op zijn plaats wordt gehouden door een rode lederen veter, de veter is aan één kant gebroken, zie close-up foto. Er zitten wat (rode) vlekjes op de oorkonde, deels veroorzaakt door de map zelf. Volgens het document werd het Ridderkruis werd uitgereikt aan Oberst "Karl Specht" op 8 september 1941, het document werd persoonlijk ondertekend door 'Adolf Hitler' in het 'Führerhauptquartier'.

Karl-Wilhelm Specht (22 mei 1894 - 3 december 1953) was een generaal in de Wehrmacht, hij was een drager van het Ridderkruis van het IJzeren Kruis met Eikenloof. Hij diende als 'Generalinspekteur für den Führernachwuchs' in een krijgsraad die veel van de officieren die betrokken waren bij het 20 juli-plan uit het leger verwijderde en ze vervolgens aan het Volkstribunaal overdroeg. Bij de ridderkruis oorkonde zit tevens een originele periodieke beterschapskaart, gedateerd '13 .August MCMXLIV '(13 augustus 1944). De kaart is ongeveer 38 x 48 cm groot. Als de kaart geopend is bevindt zich links een grote zwart-witfoto, de foto toont marcherende Wehrmacht Infanterie-troepen en Hitlerjugend jongens. Aan de rechterkant staat geschreven: "General der Infanterie Schmundt, mit den besten Wünschen für baldige Genesung!" (Generaal van de infanterie Schmundt, met de beste wensen voor een spoedig herstel). De kaart is gedateerd, Potsdam, augustus 1944. De kaart is persoonlijk ondertekend door Generalleutnant "Specht". Specht schreef dit beterschapskaartje aan 'Rudolf Schmundt', Schmundt was een van de slachtoffers van het mislukte complot van 20 juli, gepland om de Duitse dictator Adolf Hitler te doden. Een van de samenzweerders, kolonel Claus von Stauffenberg, plaatste een bom in een aktentas naast Hitler. Generalmajor Heinz Brandt verplaatste het achter een zware tafelpoot en wist onbewust Hitlers leven te redden, maar als gevolg daarvan verloor hij zijn eigen leven. Schmundt raakte ernstig gewond bij de moordaanslag, Schmundt toonde aanvankelijk een veelbelovend herstel, maar stierf uiteindelijk op 1 oktober 1944 aan complicaties als gevolg van zijn verwondingen.

Bij de groep zit verder nog een originele foto-postkaart uit de bekende 'Hoffmann' Ridderkruis dragers (Ritterkreuzträger) serie, de kaart toont 'Oberst Karl Wilhelm Specht', de kaart is door Specht zelf persoonlijk ondertekend. Specht heeft zich aan het einde van de oorlog overgegeven aan de Sovjet-troepen en stierf op 3 december 1953 in krijgsgevangenschap.

Extreem zeldzaam en bijzonder stukje geschiedenis!

Additional images
8-18-022_2
8-18-022_3
8-18-022_4
8-18-022_5
8-18-022_6
8-18-022_7
8-18-022_8
8-18-022_9
8-18-022_10
8-18-022_11
8-18-022_12
8-18-022_13
8-18-022_14
8-18-022_15
8-18-022_16
8-18-022_17
8-18-022_18
8-18-022_19
8-18-022_20
8-18-022_21