Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Luftwaffe Honor Goblet

Description

gui_language_eng Luftwaffe Honor Goblet (Ehrenpokal der Luftwaffe). The "Ehrenpokal der Luftwaffe" was established on 27 February 1940 by Reichsmarschall Hermann Göring, the Reichs Minister of Aviation and Commander-in-Chief of the Luftwaffe. It was officially known as the Ehrenpokal "für Besondere Leistung im Luftkrieg" (Honor Goblet "For Special Achievement in the Air War"). The award was given to flying personnel (pilots and aircrew) only. Recipients names were published in the periodical 'Ehrenliste der Deutschen Luftwaffe' (Honor List of the German Air Force). German archives indicate that approximately 58,000 were given on paper, but only 13-15,000 goblets were actually awarded according to the records. The design of the goblot reflects that of the World War I goblet, the "Ehrenbecher für Sieger im Luftkampf". Superbly crafted by the firm of 'Joh. Wagner & Sohn' in Berlin which was the sole manufacturer ot this non-portable award. The goblet was awarded to aircrew members who had already been awarded the Iron Cross First Class but whose performance was not considered to merit the German Cross or Knight's Cross of the Iron Cross. This goblet was awarded on 3 August 1942 to Unteroffizier 'Ernst Veith', he was a member within the '4./Sturzkampfgeschwader 77'. According to the 'Volksbund' Ernst was killed in action on 10 November 1942 approximately 20km north of Tuapseq (Southern Russia). According to German registrations he has been awarded with the German Cross in Gold on 2 August 1943, the cross was posthumously awarded. The goblet is made of silver-plated "Alpaka", also known as 'German Silver', the goblet is nicely maker marked by the company of 'Joh.Wagner & Sohn' from Berlin. Engraved on the goblet is the name and award date: 'Unteroffizier Ernst Veith, am 3.8.42'. There are two small dents at the bottom edge. The goblet has been cleaned once. A copy of a letter sent to his father informing him about the death of his son will be included with the goblet. Rare original piece of history!


gui_language_dutch 'Ehrenpokal der Luftwaffe'. De "Ehrenpokal der Luftwaffe" werd ingesteld op 27 februari 1940 door Reichsmarschall Hermann Göring, de Rijksminister van Luchtvaart en opperbevelhebber van de Luftwaffe. De officiele naam van de onderscheiding was Ehrenpokal "für Besondere Leistung im Luftkrieg" (Erebokaal voor speciale verdienste in de luchtoorlog). De Ehrenpokal werd enkel uitgereikt aan piloten en vliegend personeel. Ontvangers van de Ehrenpokal werden gepubliceerd in de "Ehrenliste der Deutschen Luftwaffe". Duitse archieven geven aan dat er ongeveer 58.000 exemplaren "op papier" zijn verleend, echter volgens archieven zijn slechts 13-15.000 exemplaren daadwerkelijk toegekend. De Ehrenpokal werd verleend aan hen die reeds onderscheiden waren met het IJzeren Kruis 1e Klasse, maar waarvan de prestaties net niet in aanmerking kwamen voor het Duitse Kruis in Goud of het Ridderkruis van het IJzeren Kruis. Deze Ehrenpokal werd uitgereikt aan Unteroffizier 'Ernst Veith' op 3 Augustus 1942, hij diende in het '4./Sturzkampfgeschwader 77'. Volgens informatie van de 'Volksbund' is Ernst op 10 November 1942 om het leven gekomen, 20 km noordelijk van Tuapseq (Zuid-Rusland). Volgens Duitse registraties is hij op 2 augustus 1943 onderscheiden met het Duitse Kruis in Goud, het kruis is postuum verleend. De Ehrenpokal is gemaakt van verzilverde "Alpaka", ook wel Duits zilver genoemd, de Ehrenpokal is mooi maker gemarkeerd door de firma 'Joh.Wagner & Sohn' uit Berlin. Op de Ehrenpokal staat de naam en datum van de verlening gegraveerd: 'Unteroffizier Ernst Veith, am 3.8.42'. Er zitten twee kleine deukjes in de onderste rand. De Ehrenpokal is ooit schoongemaakt. Bij de Ehrenpokal zit een kopie van een brief aan zijn vader waarin hij op de hoogte wordt gebracht van het overlijden van zijn zoon. Zeldzaam en bijzonder stukje geschiedenis!

Volksbund:

Nachname: Veith
Vorname: Ernst
Dienstgrad: Unteroffizier
Geburtsdatum: 15.11.1919
Geburtsort: Forst
Todes-/Vermisstendatum: 10.11.1942
Todes-/Vermisstenort: 20 km nordöstl. Tuapseq
Additional images
19717_2
19717_3
19717_4
19717_5
19717_6
19717_7
19717_8
19717_9
19717_10
19717_11
19717_12
19717_13
19717_14
19717_15-1