Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

NSDAP Golden Party Badge '7129'

Description

gui_language_eng NSDAP Golden Party Badge '7129' (Goldenes Parteiabzeichen). The Golden Party Badge of the NSDAP was authorized by a decree of 'Adolf Hitler' on 13 October 1933. The badge was to honour those Party Members who had a registered membership number under 100,000 - provided their party membership had been active and uninterrupted since the NSDAP's re-founding on 17 February 1925. Only 22,282 of the first 100,000 NSDAP members were eligible for the badge. This is the 30,5mm Deschler made badge. The shows the same design as the standard enamel NSDAP party membership badge, surrounded by a thin white enamel border and a golden oak leaf wreath. The badge is made of fire gilded brass with the metal edges, letters and highlights in the enamel center silver plated. There is no enamel damage at all, only some very slight surface scratching caused by period wear and use. The badge is marked 'Ges.Gesch.' on the back. The badge is nicely maker marked on the pin plate by the company of 'Deschler & Sohn' from München 9. Of course is the original pin/catch construction complete and functional. The member's party number '7129' has been engraved on the back as well. This was the party number of 'Georg Möricke', not much is known about him. He was born on 10 October 1878 in Allstedt, his profession was 'Oberpostsekretär'. He became an NSDAP member on 8 June 1925 with Party Member Number #7129. Besides the golden party badge he was also awarded with the Gau Honor Badge Thüringen (Gau Ehrenzeichen Thüringen) with number '580'. Finding an attributed party badge with a 4-digit number is almost impossible. The badge comes in a period original 'LDO' box which has a new inlay to fit this badge, probably made by a collector but it displays nicely. Scarce original 'named' Golden Party Badge in very good condition!


gui_language_dutch NSDAP Gouden Partijabzeichen '7129' (Goldenes Parteiabzeichen). Het gouden partijabzeichen van de NSDAP werd ingesteld door een besluit van 'Adolf Hitler' op 13 oktober 1933. Het Abzeichen was er om de leden met een lidnummer onder de 100.000, die onafgebroken lid waren geweest vanaf de heroprichting van de NSDAP op 17 februari 1925, te eren. Slechts 22.282 van de eerste 100.000 leden kwamen in aanmerking voor het Gouden Partijabzeichen. Dit is de grote 30,5mm uitvoering van de firma Deschler. Het Abzeichen toont hetzelfde design als het standaard lidspeldje, maar dan omrand door een witte rand en een gouden krans van eikenbladeren. Het abzeichen is gemaakt van vuur-verguld koper, de opstaande metalen randjes en letters in het emaille gedeelte zijn verzilverd. Het Abzeichen heeft géén emaille beschadiginen, enkel wat hele lichte krasjes en sporen van gebruik en dracht. Het Abzeichen is op de achterzijde 'Ges.Gesch.' gemarkeerd. Het plaatje onder de naald/haak constructie is maker gemarkeerd door de firma 'Deschler & Sohn' uit München 9, vanzelfsprekend is de naald/haak constructie functioneel. Het lidnummer van de drager is op de achterzijde gegraveerd: '7129', dit was het lidnummer van NSDAP lid 'Georg Möricke', er is niet veel over hem bekend. Hij was geboren op 10 oktober 1878 in Allstedt, van beroep was hij 'Oberpostsekretär'. Hij werd NSDAP lid op 8 juni 1925 met lidnummer #7129. Naast het Gouden Partijabzeichen werd hij ook onderscheiden met het 'Gau Ehrenzeichen Thüringen' met nummer '580'. Het is bijna onmogelijk om een exemplaar met een 4-cijferig lidnummer te vinden waar de naam van bekend is. Het Abzeichen zit een een periodiek origineel 'LDO' doosje met een nieuwe binnenkant zodat het Abzeichen er in past, waarschijnlijk gemaakt door een verzamelaar, maar het presenteert het Abzeichen mooi. Zeldzaam origineel Gouden Parteiabzeichen op naam in erg goede staat!

Additional images
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld