gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

NSDAP 'Nürnberg' Pewter Plate

Description

gui_language_eng NSDAP 'Nürnberg, die Stadt der Reichsparteitage' Pewter Plate (Zinnteller). Souvenir plate with 'Adolf Hitler' greeting a SA-Parade in the ancient city of Nuremberg as its central design and around it the words 'Nürnberg, die Stadt der Reichsparteitage'. The 'Reichsparteitag' was the annual rally of the Nazi Party in Germany, held from 1923 to 1938. The Nuremberg Rallies were held at the Nazi party rally grounds in Nuremberg from 1933 to 1938. The plate is marked on the back by the company of 'Ostermayer' in Nürnberg, it is also marked with 'Ges. Gesch. u.v.d. Parteileitung genehmigt' (approved by the party leadership). The original hanging hook at the back is intact but heavily corroded, see photo. Scarce original plate in good condition!


gui_language_dutch NSDAP 'Nürnberg, die Stadt der Reichsparteitage' Tinnen bord (Zinnteller). Souvenir bord met in het midden 'Adolf Hitler' die een SA-Parade afneemt in het oude stadscentrum, daar omheen de tekst 'Nürnberg, die Stadt der Reichsparteitage'. De 'Reichsparteitag' was de jaarlijkse bijeenkomst van de NSDAP in Duitsland, deze werden gehouden van 1923 tot 1938. De bijeenkomsten op het Reichsparteigelände' in Nürnberg werden gehouden van 1933 tot 1938. Het bord is op de achterzijde maker gemarkeerd door de firma 'Ostermayer' in Nürnberg, verder is het bord ook gemarkeerd met 'Ges. Gesch. u.v.d. Parteileitung genehmigt' (goedgekeurd door de partij leiding). Het originele haakje op de achterzijde om het bord mee op te hangen is nog intact, maar zwaar verroest, zie foto. Zeldzaam origineel bord in goede staat!

Additional images
Geen afbeelding ingesteld