Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Rare original cast iron 'Erbhof' Sign

Description

gui_language_eng Rare original cast iron Reichsnährstand 'Erbhof' Sign (Erbhof-Erkennungszeichen). The National Socialists saw the farmer as the first and deepest representative of the people, the two main goals of the national socialists were the re-establishment and the protection of the farmer class and the securing of its land for the farmer family. According to the "Reichserbhofgesetz" (Reichs Hereditary Farm Law) from 29 September 1933 the strictly Aryan farm could only go into the possession of the oldest son if he was able to prove his Aryan origin back to at least the year 1800. These signs were displayed at the appointed farms from 1933 to 1945 only, after the Third Reich had ended these Erbhof signs were taken down and in most cases destroyed. The cast iron sign is showing the Odal Rune, the sign is sized 25 x 20,5 cms. This sign has been found on an Austrian farm two weeks ago and was never before part of a collection. I left it in uncleaned condition as found, see photos. The sign is in good condition showing some minor rust and is some dust from years of storage. Truly rare and hard to find original piece in very good original condition!
I will include a copy of the complete 'Reichserbhofgesetz'.


gui_language_dutch Zeldzaam origineel gietijzer Reichsnährstand 'Erbhof' bord (Erbhof-Erkennungszeichen). De nationaal-socialisten zagen de boer als de eerste en diepste vertegenwoordiger van het volk, de twee belangrijkste doelstellingen van de nationaal-socialisten waren het herstel en de bescherming van de boeren-klasse en het veilig stellen van zijn land voor de zijn familie. Volgens het "Reichserbhofgesetz" van 29 September 1933 kon de Arische boerderij alleen overgaan in het bezit van de oudste zoon, als hij in staat was om zijn Arische oorsprong aan te kunnen tonen, terug tot minimaal het jaar 1800. Deze borden hingen bij de als 'Erbhof' aangewezen boerderij tussen 1933 en 1945, na de oorlog werden de borden verwijderd en in veel gevallen vernietigd. Het gietijzeren bord toont de Odal Rune, het bord is 25 x 20,5 cm groot. Het bord is twee weken geleden gevonden bij een Oostenrijkse boerderij en heeft nooit eerder onderdeel van een verzameling uitgemaakt. Ik heb het gelaten in niet schoongemaakte staat zoals gevonden, zie foto's. Het bord is in goede staat en vertoont wat lichte roest vlekjes en is stoffig van jaren van opslag. Erg zeldzaam en moeilijk te vinden exemplaar in originele staat!
Ik voeg een kopie bij van het complete 'Reichserbhofgesetz'.

Additional images
18779_26
18779_35
18779_41
18779_5
18779_6
18779_7
18779_8