gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Scarce original 'Rotfront' Belt and Buckle

Description

gui_language_eng Rare original KPD 'Rotfront' (Roter Frontkämpferbund) Belt and Buckle (Koppel und Koppelschloß). 

The Communist Party of Germany (Kommunistische Partei DeutschlandsKPD) was a major political party in Germany between 1918 and 1933. Soon after the appointment of Hitler as Chancellor on 30 January 1933, the Reichstag was set on fire and Dutch council communist 'Marinus van der Lubbe' was found near the building. Marinus (Rinus) van der Lubbe was a Dutch council communist convicted of, and executed for, setting fire to the German Reichstag building on 27 February 1933. He was the first Dutch Nazi-victim. His action and his death had in Germany, the Netherlands and internationally enormous consequences: a week later the Nazis won the German elections. Hitler used the fire to increase his power. He persuaded President 'Paul von Hindenburg' to give the police more power by an emergency decree, the Reichstag Fire Decree (Reichstagsbrandverordnung). The police arrested Communists and other enemies or suspected enemies of the Nazis, the KPD was efficiently suppressed by the Nazis. Even before the first session of the Reichstag the 81 seats of the KPD were canceled. Thousands of communists were imprisoned in concentration camps.

2-piece brass construction early type box buckle, the frontplate is separately attached. The front plate is showing the raise fist, or clenched fist, this was the symbol used by the 'Rot Front' (Roter Frontkämpferbund) which was in practice a paramilitary organization under the leadership of the Communist Party of Germany. After the takeover of the political power in Germany by the Nazis in 1933, former RFB-members were among the first arrested and incarcerated in the concentration camps. The Nazis were seeking revenge on their former rivals and many of the Red Front-Fighters lost their lives in the Nazi prisons. The buckle is not visible maker marked. The buckle comes together with it's original 90cms long leather belt as found together. The leather belt is an early WW1 period type belt. This set was not part of a collection before and was recently found in a house-cleaning in Germany. This is one of the rarest buckles in existence and original examples are hardly ever offered for sale. This is in fact the first original example I've encountered. Extremely scarce original matching set in good used condition, rare piece of history!


gui_language_dutch Zeldzaam origineel KPD 'Rotfront' (Roter Frontkämpferbund) Koppelslot met koppelriem (Koppel und Koppelschloß).

De 'Kommunistische Partei Deutschlands' (KPD) was een grote politieke partij in Duitsland tussen 1918 en 1933. Op 30 januari 1933 werd Adolf Hitler benoemd tot rijkskanselier. Een maand later werd het Rijksdaggebouw in Berlijn in brand gestoken, vermeend door 'Marinus van der Lubbe'. Marinus (Rinus) van der Lubbe was een Nederlandse-communist, hij werd ter dood werd veroordeeld als brandstichter van het Rijksdaggebouw in Berlijn op 27 februari 1933. Hij was het eerste Nederlandse nazi-slachtoffer. Zijn daad en zijn dood hadden in Duitsland, in Nederland en internationaal enorme gevolgen: de nazi's wonnen een week later de Duitse verkiezingen. Hitler gebruikte deze brand om zijn macht te vergroten. Hij haalde president Paul von Hindenburg over om de politie meer bevoegdheden te geven met een noodverordening (de Reichstagsbrandverordnung) en de politie pakte communisten en andere vijanden of vermeende vijanden van de nazi's op, zo werd de KPD het politieke leven in Duitsland onmogelijk gemaakt. Nog voor de eerste zitting van de Reichstag werden de 81 zetels van de KPD geannuleerd. Duizenden communisten werden opgesloten in concentratiekampen.

2-delig messing koppelslot, het slot heeft een apart bevestigde frontplaat. De frontplaat toont de gebalde vuist wat het symbool was dat werd gebruikt door het 'Rot Front' (Roter Frontkämpferbund), in de praktijk een para-militaire organisatie onder leiderschap van de 'Kommunistische Partei Deutschlands'. Na het aan de macht komen van de Nazi's in 1933, waren de (voormalig)leden van de RFB bij de eersten die werden opgepakt en opgesloten in concentratiekampen. De Nazi's waren op zoek naar wraak op hun vroegere rivalen en veel van de Rot Front leden hebben hun leven verloren in de nazi-gevangenissen. Het koppelslot is niet zichtbaar maker gemarkeerd. Het koppelslot is compleet met zijn 90cm lange lederen koppel zoals samen gevonden. De koppel is een vroeg model zoals gebruikt in de WO1 periode. Deze set was niet eerder onderdeel van een collectie en is recent gevonden bij een huisopruiming in Duitsland. Dit is één van de zeldzaamste koppelsloten die er bestaan, originele exemplaren worden zelden te koop aangeboden. Dit is het eerste originele exemplaar dat ik ben tegengekomen. Originele set in goede gebruikte staat, zeldzaam stukje geschiedenis!

Additional images
12499_2
12499_3
12499_4
12499_5
12499_6
12499_7