gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

WH (Heer) Soldbuch 'Hoch-u.Deutschmeister'

Description

gui_language_eng Wehrmacht (Heer) Soldbuch of Grenadier 'Reinhold Schlechta', member within the 'Gren.Ers.u.Ausb.Btl. Hoch-u.Deutschmeister'. When individuals received their registration notice they were to report to the appropriate recruitment center where they would be issued a 'Wehrpaß', until they were inducted into active duty. From the autumn of 1939, when an individual was inducted into active military service the Wehrpaß was exchanged at the recruitment office for the 'Soldbuch' (Pay Book), which remained in the recipients possession as his official military identification document. The recruitment office would retain the Wehrpass and chronicle the individuals active service record in it. The (44.) 'Reichsgrenadier-Division Hoch und Deutschmeister' (HuD) was formed on 1 June 1943 by the redesignation of the '44. Infanterie-Division', which had been reformed after being destroyed at Stalingrad in January 1943. In the summer of 1943 it was sent to fight in Italy, where it was heavily engaged at Monte Cassino. It withdrew up the Italian peninsular during 1944 and briefly clashed again with American forces attacking the Gothic line. Withdrawn to refit, it was instead sent to oppose the Soviet breakthrough in Hungary. The division joined the efforts to recapture Budapest with the 6th SS Panzer Army, and was subsequently nearly destroyed near lake Balaton. The remnants of the division retreated into Austria, near its home station, until the final days of the war, when it marched west and surrendered to the American forces near Linz. The Soldbuch is regrettably missing the Portrait-photo, it however comes with a portrait-photo of Reinhold in his RAD (Reichsarbeitsdienst) tunic, this photo is dated 3 March 1944. Reinhold came into active military service on 28 September 1944, he was promoted on 24 January 1945, at that time a member within the 'Grenadier-Ersatz- und Ausbildungs-Regiment 131' which stood under command of the 'Hoch und Deutschmeister' Division. The Soldbuch has been damaged by Shrapnel, see photos. Interesting original late war Soldbuch of a hard to find and rare unit!


gui_language_dutch Wehrmacht (Heer) Soldbuch van Grenadier 'Reinhold Schlechta', lid van de 'Gren.Ers.u.Ausb.Btl. Hoch-u.Deutschmeister'. Zodra een individu zijn dienstoproep kreeg meldde hij zich bij het juiste wervingsbureau, daar kreeg hij een 'Wehrpaß', deze behield hij totdat hij in actieve dienst ging. Vanaf de herfst van 1939 kreeg een persoon zodra hij in actieve dienst ging een 'Soldbuch', deze werd op het wervingsbureau omgewisseld. Het Soldbuch had hij altijd bij zich en was zijn militaire ID. Het wervingsbureau zou zijn militaire gegevens in de Wehrpaß bijhouden. De (44.) 'Reichsgrenadier-Division Hoch und Deutschmeister' (HuD) werd opgericht op 1 juni 1943 door het hernoemen van de '44. Infanterie-Division', welke opnieuw was opgericht nadat deze was vernietigd in Stalingrad in Januari 1943. In de zomer van 1943 werd de divisie naar Italië gestuurd, waar het zwaar werd belegerd bij Monte Cassino. De Divisie trok zich gedurende 1944 langzaam terug over het Italiaanse schiereiland en raakte geregeld in gevecht met Amerikaanse troepen die de aanval inzette op de 'Gotenstellung'. De divisie werd terug getrokken om aan te sterken, maar in plaats daarvan werd de divisie ingezet tegen de Sovjet-doorbraak in Hongarije. De divisie nam deel aan de pogingen om Boedapest te heroveren met het 6e SS Panzer Leger, en werd vervolgens bijna verwoest in de buurt van het Balatonmeer. De restanten van de divisie trokken zich terug in Oostenrijk tot aan de laatste dagen van de oorlog waarna deze naar het westen marcheerde en zich over gaf aan de Amerikaanse troepen in de buurt van Linz. In het Soldbuch ontbreekt helaas de pas-foto, er zit echter wel een pas-foto bij van Reinhold in zijn RAD (Reichsarbeitsdienst) uniform, deze foto is 3 maart 1944 gedateerd. Reinhold kwam in actieve militaire dienst op 28 september 1944, hij werd gepromoveerd op 24 januari 1945, op dat moment behoorde hij toe aan het 'Grenadier-Ersatz- und Ausbildungs-Regiment 131' wat onder commando stond van de 'Hoch und Deutschmeister' divisie. Het Soldbuch is beschadigd door een granaatscherf, zie foto's. Interessant origineel laat oorlogs Soldbuch van een zeldzame en moeilijk te vinden eenheid!

Additional images
11579_2
11579_3
11579_4
11579_5
11579_6
11579_7
11579_8
11579_9
11579_10
11579_11
11579_12
11579_13
11579_14
11579_15