Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

WH (Heer) Award Document Grouping

Description

gui_language_eng WH (Heer) Award Document Grouping from Unteroffizier 'Rudolf Bernhardt', he was a member within the '2./Strm.Gesch.Abt.197' (2. Sturmgeschütz Abteilung 197). The grouping is consisting of 3 award documents (Urkunden), each at (DIN) A5 size and a letter with envelope adressed to his father.

The Sturmgeschütz Abteilung 197 was created 25 November 1941 in Jüterbog. From 9 April 1941 until mid-June 1941 the unit took part in the operations in Yugoslavia. From 22 June 1941 the unit took part in the Russian campaign. After border fights in Besserabia, Galicia and Volhynia, the Stalin-Line was broken on June 25. After fighting in the Zhitomir area the unit took part in the Battle of Kiev in late July and attacked the River Dnieper on August 31. On 17 October 1941 the unit was involved in battles at Kharkov and Belgorod. Then the unit was turned south to the Crimea, where on 17 December 1941 the first attack on Sevastopol began. After the loss of the Crimea, the unit then took part in the reconquest of the Crimea and the capture of Sevastopol in May 1942. From July 1942, the unit completed security tasks in the Crimea and had rest here until the end of the month. 

Rudolf had been wounded on 22 December 1941 during the first attach on Sevastopol and was awarded with the Silver Wound Badge (Verwundeten Abzeichen in Silber) on 11 January 1942. On the same day he was awarded with the Iron Cross 2nd Class (Eisernes Kreuz 2. Klasse). Rudolf was awarded with the German Eastern Front Medal (Medaille für die Winterschlacht im Osten) on 22 November 1942. All documents have been folded, see scans.

The letter is adressed to Mr. Bernhardt, Rudolf's father, who lived in Zwickau (Germany). The letter (DIN A4 sized) was written by a superior on 25 December 1941, to inform the father of the injuries Rudolf suffered during the heavy fighting for Sevastopol. Apparently Rudolf is in a field hospital because he injured his leg and surgery is needed. The superior visited Rudolf on Christmas Eve and he's is doing well. Rudolf will soon be transferred to the Reich for further recovery. The letter ends with 'Heil Hitler'. The envelope is in two pieces and fragile state. It was sent as 'Feldpost' (Einheit feldpostnummer 21082).

Nice and interesting original award document grouping!


gui_language_dutch WH (Heer) Oorkondegroep van Unteroffizier 'Rudolf Bernhardt', hij zat bij de '2./Strm.Gesch.Abt.197' (2. Sturmgeschütz Abteilung 197). De groep bestaat uit 3 oorkondes, elk op (DIN) A5-formaat en een brief met envelop gericht aan zijn vader.

De Sturmgeschütz Abteilung 197 werd opgericht op 25 november 1941 in Jüterbog. Van 9 april 1941 tot half juni 1941 nam de eenheid deel aan de operaties in Joegoslavië. Vanaf 22 juni 1941 nam de eenheid deel aan de veldtocht tegen Rusland. Na grensgevechten in Besserabia, Galicië en Volhynia werd de Stalin-linie op 25 juni doorbroken. Na gevechten in het Zhitomir-gebied nam de eenheid eind juli deel aan de slag om Kiev en viel op 31 augustus de rivier de Dnjepr aan. Op 17 oktober 1941 was de eenheid betrokken bij veldslagen in Charkov en Belgorod. Vervolgens werd de eenheid zuidwaarts gedraaid naar de Krim, waar op 17 december 1941 de eerste aanval op Sebastopol begon. Na het verlies van de Krim nam de eenheid vervolgens deel aan de herovering van de Krim en de inname van Sebastopol in mei 1942. Vanaf juli 1942 voltooide de eenheid veiligheidstaken op de Krim en rustte hier tot het einde van de maand.

Rudolf raakte op 22 december 1941 gewond tijdens de eerste aanval op Sebastopol en ontving daarom op 11 januari 1942 het Verwundeten Abzeichen in Silber. Op diezelfde dag werd Rudolf onderscheiden met het IJzeren Kruis 2e Klasse. Op 22 november 1942 werd Rudolf onderscheiden met de Ostmedaille (Medaille für die Winterschlacht im Osten). Alle oorkondes zijn gevouwen, zie scans.

De brief is gericht aan Dhr. Bernhardt, Rudolf's vader, die woonde in Zwickau. De (DIN A4) brief is geschreven door een meerdere van Rudolf op 25 december 1941, om de vader op de hoogte te brengen van de verwondingen die Rudolf heeft opgelopen tijdens de zware gevechten om Sebastopol. Blijkbaar ligt Rudolf in een veldhospitaal omdat hij gewond is aan zijn been en is een operatie nodig. Hij heeft Rudolf bezocht op Kerstavond en het gaat goed met hem. Rudolf zal binnenkort naar het Rijk worden overgebracht om daar verder te herstellen. De brief eindigt met 'Heil Hitler'. De envelop is helaas in 2 stukken en kwetsbare staat. Deze is verzonden als 'Feldpost' (Einheit feldpostnummer 21082). 

Mooie en interessante originele oorkondegroep!

  • 11 January 1942 - Verwundeten Abzeichen in Silber 
  • 11 January 1942 - Eisernes Kreuz 2. Klasse
  • 22 November 1942 - Ostmedaille
  • Letter with envelope
Additional images
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld