gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

'German Eastern Front Medal' Award Document

Description

gui_language_eng This is an award document for the German Eastern Front Medal (Medaille für die Winterschlacht im Osten). The German Eastern Front Medal was instituted on 26 May 1942 to commemorate the first winter campaign in Russia, operation Barbarossa. The medal was also known as the "Frozen Meat Medal". Approximately 3 million examples have been awarded. This award document was awarded to Obergefreiten 'Peter Simon' on 30 May 1942. The DIN-A5 sized award document is folded once but is in good condition. Beautiful original award document!


gui_language_dutch Dit is een oorkonde voor de Duitse Ostmedaille met zakje (Medaille für die Winterschlacht im Osten). De Ostmedaille is ingesteld op 26 mei 1942 en werd uitgereikt aan allen die deelnamen aan de eerste winter van operatie Barbarossa, de invasie van de Sovjet Unie. De medaille was ook wel bekend als de "Bevroren vlees medaille". Er zijn ongeveer 3 miljoen exemplaren uitgereikt. Deze oorkonde is uitgereikt aan Obergefreiten 'Peter Simon' op 30 mei 1942. De DIN-A5 formaat oorkonde is eens gevouwen maar is verder in goede staat. Mooie originele oorkonde!

Additional images
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld