gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

KM 'Zerstörer-Kriegsabzeichen' Document

Description

gui_language_eng Kriegsmarine Award Document (Verleihungskurkunde) for the 'Zerstörer-Kriegsabzeichen' (Destroyer War Badge). The Destroyer War Badge was instituted on 4 June 1940 by Oberbefehlshaber der Kriegsmarine und Großadmiral 'Erich Raeder'. The badge was aswarded to destroyer crew members who had participated in the naval battle for 'Narvik' (Norway). Regulations of October 1940 extended bestowal of the Destroyer War Badge to include other destroyer, torpedo, and E-boat personnel involved in other naval battles. This (A5 sized) document was awarded to Matrosengefreiten 'Helmut Chlebusch' for his participation in the naval battles with the Torpedobootes "TA 14". The TA 14 (Torpedoboot Ausland) was an ex-Italian destroyer, captured at Piraeus in September 1943. The TA 14 served in the Aegean Sea and sunk by US Army Air Force in Salamis on 16 September 1944. The document is dated 21 February 1944, the document is personally signed by 'Konteradmiral Leo Kreisch'. The document has been folded once. Nice original document in very good condition!


gui_language_dutch Kriegsmarine oorkonde (Verleihungskurkunde) voor het 'Zerstörer-Kriegsabzeichen'. Het Zerstörer-Kriegsabzeichen werd ingesteld op 4 juni 1940 door Oberbefehlshaber der Kriegsmarine und Großadmiral 'Erich Raeder'. De medaille werd uitgereikt aan personeel van gevechtsschepen welke hadden deelgenomen aan de zeeslag bij 'Narvik' (Noorwegen). Na nieuwe regelgeving van oktober 1940 kon de medaille ook worden uitgereikt aan personeel welke deel hadden genomen in andere zeeslagen met gevechtsschepen, torpedo-boten en snelboten. Deze oorkonde (op A5 formaat) werd uitgereikt aan Matrosengefreiten 'Helmut Chlebusch' voor zijn deelname aan de zeeslagen met de Torpedobootes "TA 14". De TA 14 (Torpedoboot Ausland) was een ex-Italiaans torpedojager welke in beslag was genomen in September 1943 bij Piraeus. De TA 14 diende in de Aegeïsche Zee en werd tot zinken gebracht door de Amerikaanse luchtmacht bij Salamis op 16 september 1944. De oorkonde is 21 februari 1944 gedateerd en de oorkonde is persoonlijk ondertekend door 'Konteradmiral Leo Kreisch'. De oorkonde is ooit een keer gevouwen geweest. Mooie originele oorkonde in goede staat!

Additional images
17031_2
17031_3
17031_4
17031_5