Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Lappland Award Document Grouping

Description

gui_language_eng WH (Heer) Award-Document Grouping from Oberfeldwebel 'Ludwig Schretzelmeier', he was a member within the '7./Geb. Jg. Rgt. 218' (7. Gebirgsjäger Regiment 218). The grouping is consisting of 4 Award-Documents (Urkunden), each at (DIN) A5 size and 2 additional documents. Ludwig was awarded with the Infantry Assault Badge (Infanterie Sturmabzeichen) on 10 September 1940. On 29 September 1941, Ludwig was awarded with the Iron Cross 1st Class (Eisernes Kreuz 1. Klasse). This document shows the facsimile signature of Generalleutnant and Divisionskommandeur 'Kurt von der Chevallerie', he was a recipient of the Knight's Cross of the Iron Cross with Oakleaves. Ludwig got wounded 3 times: on 16 September 1941, 9 August 1943 and on 1 February 1944. Therefor he was awarded with the Wound Badge in Silver (Verwundeten Abzeichen in Silber) on 23 February 1944. On 22 July 1945, Ludwig was awarded with the Lappland Campaign Shield (Lapplandschild). This document is in heavily used and fragile condition. The Lappland Shield was awarded to members of the '20. Gebirgsarmee' which had been fighting against the advancing Finnish and Soviet Red Army forces in Lapland between November 1944 and the war’s end in May 1945. It was awarded to men who had fought for six months in the region or had been wounded during operations therein. It was authorized in February 1945 and was the last officially instituted German campaign shield of the war. It continued to be awarded after the end of the war in May 1945. All documents have been folded, see photos. Interesting and rare Lappland award document grouping!


gui_language_dutch WH (Heer) Oorkonde groep van Oberfeldwebel 'Ludwig Schretzelmeier', hij zat in de '7./Geb. Jg. Rgt. 218' (7. Gebirgsjäger Regiment 218). De groep bestaat uit 4 oorkondes (Urkunden) op (DIN) A5 formaat en 2 extra documenten. Ludwig werd onderscheiden met het 'Infanterie Sturmabzeichen' op 10 september 1940. Op 29 september 1941 kreeg Walter het IJzeren Kruis 1e Klasse. Deze oorkonde toont de facsimile handtekening van Generalleutnant and Divisionskommandeur 'Kurt von der Chevallerie', hij was een ontvanger van het Ridderkruis van het IJzeren Kruis met eikenloof. Ludwig is 3 keer gewond geraakt: op 16 september 1941, 9 augustus 1943 en op 1 februari 1944. Hiervoor werd hij op 23 februari 1944 onderscheiden met het 'Verwundeten Abzeichen in Silber'. Op 22 juli 1945 werd Ludwig onderscheiden met het Lapplandschild. Dit document is in zwaar gebruikte en kwetsbare staat. Het Lappland-schild werd toegekend aan soldaten van de '20. Gebirgsarmee', die tussen november 1944 en het einde van de oorlog in mei 1945 hadden gevochten tegen de oprukkende Finse en Sovjet troepen. Het werd toegekend aan soldaten die zes maanden lang hadden gediend in de regio of gewond waren geraakt tijdens operaties daarin. Het Lappaland-schild werd ingesteld in februari 1945 en was het laatste officieel ingestelde Duitse campagneschild van de oorlog. Na het einde van de oorlog in mei 1945 werden de schildjes nog steeds toegekend door commandanten van de diverse eenheden. Alle documenten zijn gevouwen, zie foto's. Interessante en decoratieve originele oorkondegroep!


  • 10 September 1940 - 'Infanterie Sturmabzeichen'
  • 29 September 1941 - 'Eisernes Kreuz 1. Klasse'
  • 23 February 1944 - 'Verwundeten Abzeichen in Silber'
  • 22 July 1945 - 'Lapplandschild'
Additional images
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld