gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

Westwall Medal Award Document

Description

gui_language_eng This is an Award Document for the Westwall Medal (Deutsche Schutzwall-Ehrenzeichen). The Westwall medal was instituted by Adolf Hitler on 2 August 1939 for military personnel, and civilian employees, who assisted in the planning and construction or defence of the German fortifications on the western border of Germany. This DIN-A5 sized document was awarded to Oberfeldwebel 'Herbert Groth' on 20 March 1940. This document was handed out in name of the 'Befehlshaber im Wehrkreis XII', General der Infanterie 'Steppuhn' and was signed by a subordinate. The document has been folded and perforated but is in overall good condition. Nice original award document!


gui_language_dutch Dit is een oorkonde voor het 'Deutsche Schutzwall-Ehrenzeichen'. De Westwall medaille werd ingesteld door Adolf Hitler op 2 augustus 1939 en uitgereikt aan iedereen (ook civiele personen) die hadden gewerkt aan de planning en constructie van de fortificaties langs de westgrens van Duitsland. De oorkonde (op A5 formaat) is uitgereikt aan Oberfeldwebel 'Herbert Groth' op 20 maart 1940. De oorkonde werd uitgereikt in naam van 'der Befehlshaber im Wehrkreis XII' General der Infanterie 'Steppuhn' en is ondertekend door een ondergeschikte. De oorkonde is ooit gevouwen en geperforeerd maar is in algemeen goede staat. Mooie originele oorkonde!

Additional images
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld