gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

WH (Heer) Award-Documents

Description

gui_language_eng WH (Heer) Award-Documents (DIN A5 size) of Gefreiten 'Stanislaus Wischinski', who was a member within the '3./ Infanterie Regiment' (1942) and the '3./ Grenadier Regiment 408' (1943). Stanislaus had been wounded on 27 September 1942 and was awarded the Wound Badge in Black on 24 October 1942. This document is slightly trimmed. On 11 September 1943 Stanislaus was awarded with the Infantry Assault Badge. The documents have been folded, there's some staining and they show damage caused by a gunshot. Nice original set of Wehrmacht Award-Documents!


gui_language_dutch Wehrmacht oorkondes (A5 formaat) van Gefreiten 'Stanislaus Wischinski'. Hij maakte deel uit van het '3./ Infanterie Regiment' (1942) en het '3./ Grenadier Regiment 408' (1943). Stanislaus raakte gewond op 27 september 1942 en werd onderscheiden met het Verwundeten Abzeichen in Schwarz op 24 oktober 1942. Deze oorkonde is iets bijgeknipt. Op 11 september 1943 werd hij onderscheiden met het 'Infanterie Sturmabzeichen'. De oorkondes zijn gevouwen, er zitten wat vlekken op en ze vertonen schade (kogelgat) veroorzaakt door een schot. Mooie originele set Wehrmacht oorkondes!


  • 24 October 1942 - 'Verwundetenabzeichen in Schwarz'
  • 11 September 1943 - 'Infanterie Sturmabzeichen'
Additional images
20288-(4)
20288-(5)
20288-(6)
20288-(7)
20288-(1)
20288-(2)