Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

WH (Heer) Award-Documents

Description

gui_language_eng WH (Heer) Award-Document Grouping from Obergefreiten 'Wilhelm Albert', he was a member within the '2./A.R.31' (Artillerie-Regiment 31). The grouping is consisting of 2 Award-Documents (Urkunden), both in (DIN) A5 size. Wilhelm was awarded with the War Merit Cross 2nd Class with Swords (Kriegsverdienstkreuz 2. Klass mit Schwertern) on 1 February 1942, this document is personally signed by Generalmajor 'Friedrich Hoßbach', Hoßbach was a recipient of the Knight's Cross of the Iron Cross with Oak Leaves. Wilhelm was awarded with the Iron Cross 2nd Class (Eiserne Kreuz 2. Klasse) on 1 June 1942, this document is personally signed by Generalleutnant 'Kurt Pflieger', Pflieger was a recipient of the Knight's Cross of the Iron Cross. Nice original documents!


gui_language_dutch WH (Heer) Oorkonde groep van Obergefreiten 'Wilhelm Albert', hij zat in de '2./A.R.31' (Artillerie-Regiment 31). De groep bestaat uit 2 oorkondes (Urkunden), beide op (DIN) A5 formaat. Wilhelm werd onderscheiden met het 'Kriegsverdienstkreuz 2. Klass mit Schwertern' op 1 febuari 1942, deze oorkonde is persoonlijk ondertekend door Generalmajor 'Friedrich Hoßbach', Hoßbach was een drager van het Ridderkruis van het IJzeren Kruis met Eikenloof. Wilhelm werd onderscheiden met het 'Eiserne Kreuz 2. Klasse' op 1 juni 1942, deze oorkonde is persoonlijk ondertekend door Generalleutnant 'Kurt Pflieger', Pflieger was een drager van het Ridderkruis van het IJzeren Kruis. Mooie set originele oorkondes!


  • 1 February 1942  - 'Kriegsverdienstkreuz 2. Klass mit Schwertern'
  • 1 June 1942 - 'Eiserne Kreuz 2. Klasse'
Additional images
16091_2
16091_3
16091_4
16091_5
16091_6