Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Kriegsmarine Auxiliary Cruiser War Badge

Description

gui_language_eng Kriegsmarine Auxiliary Cruiser War Badge (Kriegsabzeichen für Hilfskreuzer). The Auxiliary Cruiser War Badge was instituted on 24 April 1941 by Oberbefehlshaber der Kriegsmarine und Großadmiral 'Erich Raeder'. The badge was awarded for completing a successful long distance voyage by the crew of an auxiliary cruiser or supply ship. It could also be awarded for distinguished leadership while taking part in these voyages. Any person wounded during the voyage automatically received the award. The badge is a nice tombak (Buntmetall) example. The badge still retains most of its high quality finish and shows great detail with polished highlights. The badge is complete with its original functional pin and catch. The badge is not visible maker marked but can be attributed to production by the company of 'C.E. Juncker' from Berlin. Nice original Auxiliary Cruiser war-badge in very good condition!


gui_language_dutch Kriegsmarine 'Kriegsabzeichen für Hilfskreuzer'. Het Kriegsabzeichen für Hilfskreuzer werd ingesteld op 24 April1941 door Oberbefehlshaber der Kriegsmarine und Großadmiral 'Erich Raeder'. De medaille  werd werd uitgereikt aan de bemanning na het  succesvol volbrengen van een lange reis met een hulp-kruiser of bevoorradingsschip . De medaille kon ook worden toegekend voor het tonen van goed leiderschap ten tijde van deze reizen. Elke persoon die gewond raaktetijdens de reis kreeg de medaille automatisch. De medaille is gemaakt van 'Buntmetall'. De medaille bevat nog bijna al zijn originele finish en toont erg mooie glimmende details. De medaille is compleet met zijn originele functionele naald en haak. De medaille is niet zichtbaar maker gemarkeerd maar kan worden toegewezen aan productie door de firma 'C.E. Juncker' uit Berlin. Mooie originele Hilfskreuzer medaille in erg goede staat!

Additional images
22512_2
22512_3
22512_4
22512_5
22512_6