Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Oak Leaves to the Knight's Cross of the Iron Cross 'L/50'

Description

gui_language_eng Oak Leaves to the Knight's Cross of the Iron Cross (Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes). On 1 September 1939 Adolf Hitler reinstituted the Iron Cross series of awards in the First, Second and Grand Cross Classes and established the new Knight’s Cross of the Iron Cross. The Knight's Cross was the highest award made by Nazi Germany to recognize extreme battlefield bravery or outstanding military leadership. Hitler reserved the right to personally authorize bestowal of the Knight’s Cross and all ranks were eligible for the award. In total it is estimated that roughly 7360 Knight’s Crosses were awarded during World War II. A higher grade, the Oak Leaves to the Knight's Cross, was instituted in 1940. The Oak Leaves were awarded 883 times. This set of oak leaves is marked with a '900 SILBER' silver hallmark and the early 'L/50' marking indicating production by the company of 'Godet' from Berlin. The oak leaves are in very good condition and still retain most of their original silver finish and are showing polished highlights. These are very rare and extremely hard to find. Stunning original set of oak leaves!


gui_language_dutch Ridderkruis van het IJzeren Kruis (Ritterkreuz des Eisernes Kreuzes). Op 1 September 1939 werd door Adolf Hitler de IJzeren Kruis serie van onderscheidingen opniew ingevoerd, waaronder de eerste en tweede klasse, het grootkruis en het nieuw ontwikkelde Ridderkruis. Het Ridderkruis was de hoogst haalbare onderscheiding gemaakt door Nazi Duitsland om extreme moed of uitmuntend leiderschap te erkennen. Hitler behield zicht het recht voor om persoonlijk het Ridderkruis te kunnen toekennen en alle rangen kwamen in aanmerking voor de toekenning. In totaal zijn naar schatting ongeveer 7360 Ridderkruizen verleend gedurende de Tweede Wereldoorlog. In 1940 werd een hogere graad ingesteld, het Ridderkruis met Eikenloof. Het Eikenloof werd 883 keer verleend. Dit eikenloof is gemarkeerd met de '900 SILBER' markering en de vroege 'L/50' markering die duidt op productie door de firma 'Godet' uit Berlijn. Het eikenloof bezit nog het grootste deel van zijn zilveren finish en toont mooie glimmende details. Het eikenloof is erg moeilijk te vinden en van de hoogste zeldzaamheid. Prachtig origineel Eikenloof!

Additional images
CB0497_2
CB0497_3
CB0497_4
CB0497_5
CB0497_6
CB0497_7
CB0497_8