gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

Flemish Made Hitler-Jugend Belt Buckle

Description

gui_language_eng Flemish Made Hitler-Jugend Belt Buckle (HJ Koppelschloß). The distinctive HJ belt buckle was introduced in 1933. The magnetic steel buckle is not visible maker marked. Although missing the big nob on top of the buckle keeper they feature details and production quality typical for foreign production without RZM control. This buckle originates from a small hoard of 26 buckles I recenlty found including 25 HJ buckles and 1 Luftwaffe buckle, these were found in the former building of the HJ Recruitment office in Brugge. Therefore these buckles most likely are locally flemish produced buckles. Rare original buckle in very good condition! You will receive exactly the buckle as shown in the photographs.


gui_language_dutch Vlaams geproduceerd Hitler-Jugend Koppelslot (HJ Koppelschloß). Het herkenbare HJ koppelslot is ingesteld in 1933. Het magnetische stalen koppelslot is niet zichtbaar maker gemarkeerd. Hoewel ze de grote bobbel bovenop de gesphouder missen, tonen ze details en productiekwaliteit die typerend zijn voor buitenlandse productie zonder RZM-controle. Dit koppelslot is afkomstig van een klein lot van 26 koppelsloten die ik onlangs heb gevonden waaronder 25 HJ koppelsloten en 1 Luftwaffe koppelslot, deze werden gevonden in het voormalige gebouw van het HJ wervingsbureau in Brugge. De vindplaats en productiekenmerken maken het aannemelijk dat dit lokaal in Vlaanderen geproduceerde koppelsloten zijn. Zeldzaam origineel koppelslot in erg goede staat! Je ontvangt exact het koppelslot zoals getoond in de foto's. 

Additional images
24622_2
24622_3
24622_6
24622_5
24622_7
24622_8
24622_11
24622_10