Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Booklet: 'Der Massenmord im Walde von Katyn'

Description

gui_language_eng 'Der Massenmord im Walde von Katyn, ein Tatsachenbericht' Booklet. The Katyn massacre was a series of mass executions of nearly 22,000 Polish military officers carried out by the Soviet Union, specifically by the NKVD (the Soviet secret police) in April and May 1940. Until 1943, nothing was known about the fate of the captured Poles and prisoners of war. On April 13 of that year, the Germans found mass graves in Katyn containing about three thousand corpses with Polish identity papers. A further 1,200 corpses were found during later excavations. An international commission, including members from both occupied and neutral countries, including representatives of the Red Cross, was set up to investigate the mass graves. The commission provided convincing evidence that the murders were committed by the Soviets, something widely reported by Nazi propaganda in Germany and the occupied countries. Aided by the communist press abroad, the Soviet Union launched a campaign to blame the Nazis for the massacres. In 1946, during the Nuremberg Tribunal, Katyn's Soviet crime was blamed on the Nazis by the Allies, in an attempt not to offend Soviet leader Stalin. This is an original German propaganda booklet in which Soviet Russia is blamed for the massacre, the booklet was published by the NSDAP, probably in 1943. The cover is unfortunately showing a tear, otherwise the booklet is in good condition. Extremely rare and scarce original booklet!


gui_language_dutch ''Der Massenmord im Walde von Katyn, ein Tatsachenbericht' Boekje. Het bloedbad van Katyn was een reeks massa-executies van bijna 22.000 Poolse militaire officieren, uitgevoerd door de Sovjet-Unie, in het bijzonder door de NKVD (de Sovjet geheime politie) in april en mei 1940. Tot 1943 was er over het lot van de opgepakte en krijgsgevangen Polen niets bekend. Op 13 april van dat jaar vonden de Duitsers in Katyn massagraven met daarin ongeveer drieduizend lijken met Poolse identiteitspapieren. Tijdens latere opgravingen werden nog eens 1200 lijken gevonden. Een internationale commissie, met daarin leden uit zowel bezette als neutrale landen, waaronder vertegenwoordigers van het Rode Kruis, werd in het leven geroepen om de massagraven te onderzoeken. De commissie leverde overtuigend bewijs dat de moorden door de Sovjets waren gepleegd, iets wat door de nazipropaganda in Duitsland en de bezette landen breed werd uitgemeten. Geholpen door de communistische pers in het buitenland zette de Sovjet-Unie een campagne op touw om de schuld van de massamoorden in de schoenen van de nazi's te schuiven. In 1946, tijdens het Neurenbergtribunaal, werd de Sovjetmisdaad van Katyn door de Geallieerden toegeschreven aan de nazi's, om Sovjetleider Stalin niet voor het hoofd te stoten. Dit is een origineel Duits propaganda boekje waarin Sovjet Rusland als schuldige wordt aangewezen, het boekje werd uitgegeven door de NSDAP, waarschijnlijk in 1943. Helaas zit er een scheur in de kaft, verder is het boekje in goede staat. Erg zeldzaam en moeilijk te vinden origineel boekje! 

Additional images
24767_2
24767_3
24767_4
24767_5
24767_6
24767_7
24767_8