gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

British (Airborne) Life Belt

Description

gui_language_eng British (Airborne) Life Belt. The life belt is complete with all original straps and tube in order to inflate the life belt. The belt is faintly marked and dated, this is a wartime unissued left-over life belt. Nice original example in very good condition!


gui_language_dutch Britse (Airborne) Life Belt. De opblaasbare reddingsgordel is compleet met alle originele banden en buis om de gordel op te blazen. De gordel  vaagjes maker gemarkeerd en gedateerd, dit is een ongebruikt overgebleven reddingsgordel uit de oorlog. Mooi origineel exemplaar in erg goede staat!

Additional images
24103_2
24103_3
24103_4
24103_5
24103_6