gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


British/Canadian Seaforth Highlanders Glengarry

Description

gui_language_eng British/Canadian Seaforth Highlanders Glengarry, complete with cap-badge. The Glengarry was worn on dress occasions, by traditionally Scottish Infantry Regiments, during both world wars. This is a World War 2 period glengarry, the glengarry is however not visible maker marked or dated. Complete with red woolen pom-pom to it's crown. Nice example in good used condition!


gui_language_dutch Brits/Canadese Seaforth Highlanders Glengarry, compleet met cap-badge. De Glengarry werd gedragen bij uitgaans-gelegenheden, traditioneel door Schotsche Infanterie Regimenten, gedurende beide wereldoorlogen. Dit is een Tweede Wereldoorlog periodieke Glengarry, de Glengarry is echter niet zichtbaar maker gemarkeerd of gedateerd. Compleet met rode wollen pom-pom. Mooi exemplaar in goede gebruikte staat!

Additional images
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld