Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

WW2 British Fuse Protector 1942

Description

gui_language_eng World War 2 British Fuse Protector. These protection caps were used for Artillery rounds, fuzes need protection when being transported and in the Second World War a simple brad cone was provided that slipped over the fuze to prevent it from being knocked. These cones were designed for specific fuzes, this cover was originally issued for use with a No.221 fuze which was used for the 25-pounder Artillery Round. The prorector is dated August 1942. Nice original example in good used condition!

Shippingthis item can only be shipped as a parcel!


gui_language_dutch Tweede Wereldoorlog Engele Ontsteker Beschermingskapje. Deze beschermingskapjes werden gebruikt voor artillerie granaten, ontstekingsbuizen hebben bescherming nodig tijdens het transport en in de Tweede Wereldoorlog werd een eenvoudige kegel gebruikt die over de ontsteker gleed om te voorkomen dat deze zou worden geraakt. Deze kegels zijn ontworpen voor specifieke ontstekers en als zodanig gemarkeerd, dit exemplaar was bedoeld voor een No.221-ontsteker welke werd gebruikt voor de 25-pounder Artillerie Granaat. Het kapje is augustus 1942 gedateerd. Mooi origineel exemplaar in goede gebruikte staat!

Verzendingdit artikel kan enkel als pakket verzonden worden!

Additional images
24278_2
24278_3
24278_4