Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

British Gas Alarm Rattle

Description

gui_language_eng World War 2 British Gas Alarm Rattle. The wooden gas rattle was adopted to alert soldiers in the trenches of an impending gas attack. During the war they were also standard equipment of the 'Air Raid Precaution' (ARP). Nice original rattle in good used condition!

This item originates from the collection of the recently closed Eyewitness Museum and was in display in the diorama in the last picture!


gui_language_dutch Tweede Wereldoorlog Britse Gas Alarm Ratel. De houten ratel werd gebruikt om soldaten in de loopgraven te waarschuwen voor een dreigende gasaanval. Tijdens de oorlog was het ook standaard uitrusting van de Engelse luchtbeschermingsdienst (Air Raid Precaution). Mooie originele ratel in goede gebruikte staat!

Dit item is afkomstig uit de collectie van het onlangs gesloten Eyewitness Museum en was voorheen te zien in het diorama dat wordt getoond in de laaste foto!

Additional images
CB0149_2
CB0149_3
CB0149_4
CB0149_5
CB0149_6