gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

'Der Kyffhäuserbund' Detroit (USA) Document Grouping

Description

gui_language_eng 'Der Kyffhäuserbund in den Vereinigten Staten von Nordamerika' (USA) Document Grouping from a member named 'F.Arthur Link' who was a member within the 'Kameradschaft: Detroit, MICH'. Inculding many period documents. The grouping includes his 'Technische Nothilfe' (TeNo) Member Card (Ausweiskarte) with member number #60, he became a member in the 'Ortsgruppe Eisenach' on 6 October 1922, at that time still living in Germany. According to his travel pass (Reisepass) he paid one Dollar to the American Consular Service in Leipzig on 15 May 1923 for the Alien's Declaration. On 20 June 1923 he sailed to the Unites States, port of departure was Rotterdam, and the ship was the 'Nieuw Amsterdam', he arrived in Ellis Island, New York. He moved to Detroit, Michigan. There he became a member of the "Stahlhelm" (Bund der Frontsoldaten) within the USA, he became a member on 21 March 1928 in Chicago. He was the only member in Detroit and on 18 May 1928 he welcomed Ehrenfried Günther Freiherr von Hünefeld and Hermann Köhl who were the cross the atlantic from East to West. 

After Charles Lindbergh crossed the Atlantic from West to East in May 1927, the idea of flying in the opposite direction, which is more difficult because of the prevailing winds, became more and more popular. In 1927 Hünefeld bought two Junkers W33 aircraft from the Junkers company in Dessau, naming them after the two Norddeutscher Lloyd flagships SS Bremen and SS Europa. His plans were supported by Hugo Junkers and Hermann Köhl, a World War I pilot and head of the Deutsche Luft Hansa Nightflight Branch. After some test flights, and breaking the record for flight duration, Hünefeld and Köhl flew to Baldonnel, Ireland, where they met James C. Fitzmaurice, the Irish Air Corps Commandant of the Baldonnel Airodrome. On 12 April 1928 these three left Baldonnel in the "Bremen" (W33 aircraft) and crossed the Atlantic Ocean, landing at Greenly Island at the south coast of Labrador, Canada. Even though they failed to reach their original goal, New York City, they were the first to cross the Atlantic from Europe to America. By a special act of the Congress of the United States on 2 May 1928, Hünefeld and his two companions were awarded the Distinguished Flying Cross.

On August 1928 Arthur started plans to create a branch in Detroit called the 'Ortsgruppe Detroit'. On 8 September 1928 the 'Ortsgruppe Detroit des Stahlhelm, B.d.F.' was officially instituted, Arthur was officially appointed as founder of this department by the judge of the Gau New York and this was noted in his membership booklet. On 22 October 1934 he was awarded with the 'Stahlhelm-Diensteintrittsabzeichen ("Alte-Garde-Abzeichen")' Ausland No.12-1928. On 5 Mach 1939 he as a founder led the transformation and affiliation with the 'Kyffhäuser-Bund in Amerika'. Detroit was now called 'Kyffhäuser-Kameradschaft Detroit'.

During his membership period he was an active member for the organisation. For example he took part in the organisation and was the propaganda-leader of the first Stahlhelm day in America (Erster Stahlhelmtag in Amerika), held in Detroit from 30 August to 1 September 1930. From 15 March 1931 to 10 January 1932 he was the first 'Ortsgruppenführer' (Local Leader). He was the propaganda-leader of the Gauamt Nord-Amerika in Detroit. From 5 January 1936 to 10 January 1939 he was the 'Adjutant' from the 'Kreisamt Michigan'. From 1 August 1937 to 31 October 1938 he was active in the organisation and again propaganda-leader for the "Deutscher Soldatentag in Detroit", this was the 10 year anniversary of the 'Ortsgruppe Detroit'. 

A list of all events he took part in is pasted in his membership booklet. He took part in multiple events in Chicago, Detroit, Rochester N.Y.,, Toledo Ohio, Bay City Michigan, Kitchener (Ontario, Canada), and from 4 to 6 August 1932 he was sent to Germany by the 'Gauführer' to report to the Stahlhelm-Bundesaemtern in Magdeburg and Berlin about the developments in the USA. The original menu of the last dinner on board of the ship on his way back to the USA is included in the grouping, this was a dinner on 30 August 1932 on board of the 'St. Louis' from the Hamburg-Amerika Linie.

After the war he worked at the company 'A.J.Schuster Electric Co.' in Warren, Michigan. He retired on 28 November 1980. The leaflet of his retirement party is included as well. This is an extremely rare and historically interesting original document grouping, only a few documents of these organisation int he USA survived!


gui_language_dutch 'Der Kyffhäuserbund in den Vereinigten Staten von Nordamerika' (USA) Documenten Groep van een lid genaamd 'F.Arthur Link', hij was een lid in het 'Kameradschaft: Detroit, MICH'. De groep is compleet diverse periodieke originele documenten. 

De groep bevat zijn 'Technische Nothilfe' (TeNo) lidmaatschapskaart (Ausweiskarte) met lidnummer #60, hij werd lid van de 'Ortsgruppe Eisenach' op 6 oktober 1922, toen nog in Duitsland woonachtig. Volgens zijn reispas (Reisepass) betaalde hij op 15 mei 1923 één dollar aan de Amerikaanse consulaire dienst in Leipzig voor de verklaring van de vreemdeling. Op 20 juni 1923 vaarde hij naar de Verenigde Staten, vertrekhaven was Rotterdam en het schip was de 'Nieuw Amsterdam', hij arriveerde op Ellis Island, New York. Hij verhuisde naar Detroit, Michigan. Daar werd hij lid van de "Stahlhelm" (Bund der Frontsoldaten) in de VS, hij werd lid op 21 maart 1928 in Chicago. Hij was het enige lid in Detroit en op 18 mei 1928 verwelkomde hij Ehrenfried Günther Freiherr von Hünefeld en Hermann Köhl, die als eersten de Atlantische Oceaan waren overgevlogen van oost naar west.

Nadat Charles Lindbergh in mei 1927 de Atlantische Oceaan was overgestoken, werd het idee om in de tegenovergestelde richting te vliegen, wat moeilijker is vanwege de heersende wind, steeds populairder. In 1927 kocht Hünefeld twee Junkers W33-vliegtuigen van het bedrijf Junkers in Dessau, de vliegtuigen werden vernoemd naar de twee Norddeutscher Lloyd-vlaggenschepen SS Bremen en SS Europa. Zijn plannen werden ondersteund door Hugo Junkers en Hermann Köhl, een piloot uit de Eerste Wereldoorlog en hoofd van de Deutsche Luft Hansa Nachtvlugafdeling. Na enkele testvluchten en het record te hebben gebroken voor de duur van een vlucht vlogen Hünefeld en Köhl naar Baldonnel in Ierland, waar ze James C. Fitzmaurice ontmoetten, de Irish Air Corps Commandant van de Baldonnel Airodrome. Op 12 april 1928 verlieten deze drie Baldonnel in de "Bremen" (W33 vliegtuig) en staken de Atlantische Oceaan over, ze landen op Greenly Island aan de zuidkust van Labrador, Canada. Hoewel ze hun oorspronkelijke doel, New York City, niet bereikten, waren ze wel de eersten die de Atlantische Oceaan overstaken van Europa naar Amerika. Door een speciale act van het Congres van de Verenigde Staten op 2 mei 1928, kregen Hünefeld en zijn twee metgezellen het Distinguished Flying Cross.

Op augustus 1928 begon Arthur plannen om een ​​afdeling in Detroit op te richten genaamd 'Ortsgruppe Detroit'. Op 8 september 1928 werd de 'Ortsgruppe Detroit des Stahlhelm, B.d.F.' officieel ingesteld, Arthur werd officieel benoemd als oprichter van deze afdeling door de rechter van het Gau New York en dit werd genoteerd in zijn lidmaatschapsboekje. Op 22 oktober 1934 werd hij onderscheiden met het 'Stahlhelm-Diensteintrittsabzeichen ("Alte-Garde-Abzeichen")' Ausland No.12-1928. Op 5 maart 1939 leidde hij als oprichter de transformatie en aansluiting bij de 'Kyffhäuser-Bund in Amerika'. De afdeling in Detroit heette nu 'Kyffhäuser-Kameradschaft Detroit'.

Tijdens zijn lidmaatschapsperiode was hij een actief lid voor de organisatie. Hij nam bijvoorbeeld deel aan de organisatie en was de propagandaleider van de eerste Stahlhelm-dag in Amerika (Erster Stahlhelmtag in Amerika), gehouden in Detroit van 30 augustus tot 1 september 1930. Van 15 maart 1931 tot 10 januari 1932 was hij de eerste 'Ortsgruppenführer' (lokale leider). Hij was de propagandaleider van het Gauamt Nord-Amerika in Detroit. Van 5 januari 1936 tot 10 januari 1939 was hij de 'adjudant' van het 'Kreisamt Michigan'. Van 1 augustus 1937 tot 31 oktober 1938 was hij actief in de organisatie en opnieuw propagandaleider voor de "Deutscher Soldatentag in Detroit", dit was het 10-jarig jubileum van de 'Ortsgruppe Detroit'.

Een lijst met alle evenementen waaraan hij heeft deelgenomen, is in zijn lidmaatschapsboekje geplakt. Hij nam deel aan meerdere evenementen in Chicago, Detroit, Rochester N.Y., Toledo Ohio, Bay City Michigan, Kitchener (Ontario, Canada), en van 4 tot 6 augustus 1932 werd hij door de 'Gauführer' naar Duitsland gestuurd om verslag uit te brengen aan de Stahlhelm-Bundesaemtern in Magdeburg en Berlijn over de ontwikkelingen in de VS. Het originele menu van het laatste diner aan boord van het schip op weg terug naar de VS is ook nog aanwezig in deze groep, dit was een diner op 30 augustus 1932 aan boord van de 'St. Louis 'uit de Hamburg-Amerika Linie.

Na de oorlog werkte hij bij het bedrijf 'A.J. Schuster Electric Co.' in Warren, Michigan. Hij ging met pensioen op 28 november 1980. De folder van zijn pensioenfeest is ook bijgevoegd. Dit is een uiterst zeldzame en historisch interessante originele documentgroep, slechts enkele documenten van deze organisatie in de VS hebben het overleefd!

Additional images
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld
Geen afbeelding ingesteld