gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

NSDAP Membership Booklet Grouping

Description

gui_language_eng 'Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei' (NSDAP) Membership Book (Mitgliedsbuch) and various other passes. This official NSDAP party membership ID document-booklet belonged to NSDAP Member 'Emil Kleen' from Oldenburg with party member number #3819184. He became a party member on 1 March 1937, this is a 1935 issue booklet which was issued to him on 1 July 1939. The booklet is complete with his portrait-photo. The booklet has several dues stamps pasted from the years between 1939 and 1934, see photos. His SA Sportsbadge in Bronze Award Booklet (Urkunde) is complete with portrait-photo, the booklet is nicely stamped by the 'SA Standarte 91' from Oldenburg. According to his 'Arbeitsbuch' he started working at the NSDAP 'Gauleitung Weser-Ems' on 1 March 1941. Also included in the grouping are his 'Deutsche Arbeitsfront' Membership booklet, a German-Russian pocket-dictionary (Soldaten-Sprachführer), his post-war ID-Card (Kennkarte) and the 'Arbeitsbuch' of his wife. All booklets are in good used condition. Hard to find and interesting original party member's booklet grouping!


gui_language_dutch 'Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei' (NSDAP) Lidmaatschapsboekje (Mitgliedsbuch) en diverse andere pasjes. Dit officiële NSDAP partij lidmaatschapsboekje behoorde toe aan 'Emil Kleen' uit Oldenburg, hij had partij lidmaatschapsnummer #3819184. Hij werd lid van de partij op 1 maart 1937, het 1935-type boekje werd aan hem verstrekt op 1 juli 1939. Het boekje is compleet met zijn portret-foto. In het boekje zitten diverse contributie zegeltjes ingeplakt van de jaren tussen 1939 en 1934, zie foto's. Zijn SA Sportabzeichen in Bronze Oorkonde boekje (Urkunde) is compleet met portret-foto, in het boekje staat een mooie stempel van de 'SA Standarte 91' uit Oldenburg. Volgens zijn 'Arbeitsbuch' zou hij begonnen zijn met werken voor de NSDAP 'Gauleitung Weser-Ems' op 1 maart 1941. Verder zit er bij de groep nog zijn 'Deutsche Arbeitsfront' lidmaatschapsboekje, een Duits-Russisch zak-woordenboek (Soldaten-Sprachführer), zijn na-oorlogse ID-Kaart (Kennkarte) en het 'Arbeitsbuch' van zijn vrouw. Alle boekjes zijn in goede gebruikte staat. Moeilijk te vinden en interessante originele documenten groep met NSDAP lidmaatschapsboekje!

Additional images
19318_2
19318_3
19318_4
19318_5
19318_6
19318_7
19318_8
19318_9
19318_10
19318_11
19318_12
19318_13
19318_14
19318_15
19318_16
19318_17
19318_18
19318_19
19318_20