gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

SS-Polizei marked map of 'Amsterdam'

Description

gui_language_eng This is an original so-called 'Truppenkarte' (German Army/SS Map) of the area of 'West. Amsterdam' in the Netherlands. The map was published in 1942 by the 'Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden' in order of the 'OKH Kriegskarten- und Vermessungs-Chef'. The map measures approximately 63,5 x 47 cms. The map is showing a nice ink marking of the 'SS-Polizei-Regiment 3' and the date 31 January 1944. The 3rd SS Police Regiment was formed in 1942 from existing Order Police units in the Netherlands. It remained in the Netherlands for the rest of World War II. Rare original SS marked map!


gui_language_dutch Dit is een originele zogenoemde 'Truppenkarte' (Duitse leger landkaart) van het gebied 'West. Amsterdam' in Nederland. De landkaart werd in 1942 gepubliceerd door de 'Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden' in opdracht van de 'OKH Kriegskarten- und Vermessungs-Chef'. De landkaart is ongeveer 63,5 x 47 cm groot. De kaart toont een mooie inkt-stempel van het 'SS-Polizei-Regiment 3' en de datum 31 januari 1944. Het 3e SS-politieregiment werd in 1942 gevormd uit bestaande eenheden van de ordepolitie in Nederland. Het bleef in Nederland voor de rest van de Tweede Wereldoorlog. Zeldzame originele SS gemarkeerde landkaart!

Additional images
24745_2
24745_3
24745_4
24745_5
24745_6