gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

Waffen-SS Wehrpaß - 'SS-Wehrgeologen-Ers.Kp.'

Description

gui_language_eng Waffen-SS Soldbuch of SS-Oberscharführer 'Andreas Pilger', member within the "ᛋᛋ-Wehrgeologen-Abt.(mot.)500". When individuals received their registration notice they were to report to the appropriate recruitment center where they would be issued a 'Wehrpaß', until they were inducted into active duty. From the autumn of 1939, when an individual was inducted into active military service the Wehrpaß was exchanged at the recruitment office for the 'Soldbuch' (Pay Book), which remained in the recipients possession as his official military identification document. The recruitment office would retain the Wehrpass and chronicle the individuals active service record in it. The engineering unit 'SS-Wehrgeologen-Abteilung (mot) 500' was formed in 1942. In March 1944 it was transferred to Brittany in north-western France where it was used to build coastal defences and help with preparations for shooting V1 rockets on London. After the invasion in Normandy the unit withdrawl up through Belgium to Hengelo in the Netherlands for re-fitting before transferring to Italy in September where it was stationed in the Veneto and Trentino regions. While working of the mountain defences it also saw some action against partisans. The Wehrpaß belonged to SS-Oberscharführer 'Andreas Pilger', he came into active military service on 21 May 1942. He served in the 'SS-Wehrgeologen-Ers.Kp.' as a 'Res.Führerbewerber', from 20 January 1943 to 3 February 1944 he served in the 'SS-Wehrgeologen-Gerätepark-Kompanie', from 5 February 1944 he served within the 'SS-Wehrgeologen-Batl.' which later became the 'SS-Wehrgeologen Abt.(mot.)500'. He was promoted three times and ended up being an 'SS-Oberscharführer'. On 1 September 1944 he has been awarded with the War Merit Cross 2nd Class with Swords. Various signatures inside the Wehrpaß are made by 'SS-Hauptsturmführer Marquardt'. Please not that this was one of the smallest SS units with a total strength of about 600 men only. Extremely rare and interesting original Wehrpaß!


gui_language_dutch Waffen-SS Soldbuch van SS-Oberscharführer 'Andreas Pilger', hij diende in de "ᛋᛋ-Wehrgeologen-Abt.(mot.)500". Zodra een individu zijn dienstoproep kreeg meldde hij zich bij het juiste wervingsbureau, daar kreeg hij een 'Wehrpaß', deze behield hij totdat hij in actieve dienst ging. Vanaf de herfst van 1939 kreeg een persoon zodra hij in actieve dienst ging een 'Soldbuch', deze werd op het wervingsbureau omgewisseld. Het Soldbuch had hij altijd bij zich en was zijn militaire ID. Het wervingsbureau zou zijn militaire gegevens in de Wehrpaß bijhouden. De technische eenheid 'SS-Wehrgeologen-Abteilung (mot) 500' werd opgericht in 1942. In maart 1944 werd het overgebracht naar Bretagne in het noordwesten van Frankrijk, waar het werd gebruikt om kustverdediging te bouwen en te helpen bij de voorbereidingen voor het schieten van V1-raketten op Londen. Na de invasie in Normandië trok de eenheid zich terug door België naar Hengelo in Nederland om zich op te frissen voordat ze in september naar Italië werd overgeplaatst, waar het in de regio's Veneto en Trentino gestationeerd was. Tijdens het werken aan de bergverdediging zag het ook enige actie tegen partizanen. De Wehrpaß behoorde toe aan SS-Oberscharführer 'Andreas Pilger', hij kwam in actieve militaire dienst op 21 mei 1942, hij diende in de 'SS-Wehrgeologen-Ers.Kp.' als een 'Res.Führerbewerber', van 20 januari 1943 tot 3 februari 1944 diende hij in de 'SS-Wehrgeologen-Gerätepark-Kompanie', vanaf 5 februari 1944 diende hij in het 'SS-Wehrgeologen-Batl.' wat later de 'SS-Wehrgeologen Abt.(mot.)500' werd. Hij is drie keer gepromoveerd tot aan de rang van 'SS-Oberscharführer'. Op 1 september 1944 werd hij onderscheiden met het 'Kriegsverdienstkreuz 2.Klasse mit Schwertern'. In de Wehrpaß staan diverse handtekeningen van 'SS-Hauptsturmführer Marquardt'. Dit was één van de kleinste SS eenheden met een totale troepensterkte van ongeveer 600 man. Extreem zeldzame en interessante originele Wehrpaß!

Additional images
17641_24
17641_39
17641_43
17641_55
17641_63
17641_75
17641_83
17641_92
17641_108
17641_114
17641_126
17641_131
17641_1428
17641_153