gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

  • contact groen2
  • facebook groen

WH (Heer) Wehrpaß & Award Documents

Description

gui_language_eng Wehrmacht (Heer) Wehrpaß & Award Documents of Leutnant 'Heinz Voß', who has been a member within the Infantry Regiment 16.

When individuals received their registration notice they were to report to the appropriate recruitment center where they would be issued a 'Wehrpaß', until they were inducted into active duty. From the autumn of 1939, when an individual was inducted into active military service the Wehrpaß was exchanged at the recruitment office for the 'Soldbuch' (Pay Book), which remained in the recipients possession as his official military identification document. The recruitment office would retain the Wehrpass and chronicle the individuals active service record in it. This Wehrpaß belonged to 'Heinz Voß', he served in the RAD (Reichsarbeitsdienst) first and came into active military service as a volunteer on 1 October 1938. He served in several units during the war. He was promoted nine times and ended up being a 'Leutnant'. He followed several educations, he got his military driver's license (Wehrmacht-Führerschein) which is included in the grouping.

Heinz was awarded with the 1 October 1938 medal (Medaille zur Erinnerung an den 1.Oktober 1938) on 26 January 1940, at the time being a 'Schützen' within the '14.(Pz.Abw.) Kompanie Inf.Rgt.16'. On 18 May 1940 Heinz was awarded with the Iron Cross 2nd Class (Eiserne Kreuz 2. Klasse), this document is personally signed by Oberst 'Hans Kreysing'. Kreysing was awarded with the Knight's Cross on 18 May 1940 (the same day he signed this document), the Oakleaves on 20 January 1943 and the Swords on 13 April 1944. Obergefreiten Heinz Voß was wounded on 28 October 1941 and was awarded with the Wound Badge in Black (Verwundeten Abzeichen in Schwarz) on 22 November 1941. On 20 March 1942, on the front, Heinz signed up for a 12 year service in the Army, this document is personally signed by Oberst 'Dietrich von Choltitz' who was awarded with the Knight's Cross on 29 May 1940. On 10 November 1942 Heinz was awarded with the 'Ostmedaille' and finally on 10 December 1942 he was awarded with the 'Krimschild'.

Heinz took part in the Poland Campaign from 13/22 September 1939, 'Feldzug in Polen'. In May 1940 he took part in the invasion of Holland, 'Luftlandung u. Kämpfe in der Festung Holland'. From 8 August 1940 to 24 February 1941 his Regiment was stationed in Belgium as an occupation army, 'Besatzungstruppe in Belgien'. From 6 April 1941 to 29 June 1941 he took part in the German Military Operation in Romania, 'Verwendung bei der Deutschen Heeresmission in Rumanien'. From 30 June 1941 he was moved to the Eastern front and with his unit he took part in the battles at the Stalin-Linie, Dnjepr, Perekop, Krimengen, Landenge Perekop, Krim, Simferopol etc. From 17 November 1941 he took part in the surrounding of Sevastopol 'Einschließungskämpfe von Sewastopol', Siege battles for the fortress of Sevastopol, 'Belagerungskämpfe um die Festung Sewastopol' and finaly the assault of the Fortress of Stalin, 'Entsturmung des Forts "Stalin"'. From 24 to 30 September 1942 his unit saw action in Greece 'Sicherung von Griekenland', from 1 October 1942 to 26 March 1943 he saw action on Crete 'Sicherung von Kreta' and from 27 March 1943 to 16 October 1943 he was stationed on Rhodos 'Sicherung von Rhodos'. On Rhodos he was transferred to the '3./Sturmbrigade Rhodos', on Rhodos he followed an education for Reserve Officer Candidate (R.O.B.-Lehrgang = Reserve Offizier Bewerber-Lehrgang), see Wehrpaß entries. From 21 August 1944 untill 13 October 1944 he saw action in Italy. He was killed in action on 13 October 1944 in Italy near M.Stanco. Interesting original grouping which certainly merits further investigation!


gui_language_dutch Wehrmacht (Heer) Wehrpaß & Oorkondes van Leutnant 'Heinz Voß', hij heeft onderdeel uitgemaakt van het Infanterie Regiment 16.

Zodra een individu zijn dienstoproep kreeg meldde hij zich bij het juiste wervingsbureau, daar kreeg hij een 'Wehrpaß', deze behield hij totdat hij in actieve dienst ging. Vanaf de herfst van 1939 kreeg een persoon zodra hij in actieve dienst ging een 'Soldbuch', deze werd op het wervingsbureau omgewisseld. Het Soldbuch had hij altijd bij zich en was zijn militaire ID. Het wervingsbureau zou zijn militaire gegevens in de Wehrpaß bijhouden. Deze Wehrpaß behoorde toe aan 'Heinz Voß', eerst diende hij in de RAD (Reichsarbeitsdienst) en kwam op 1 oktober 1938 in actieve militaire dienst als vrijwilliger. Gedurende de oorlog heeft hij in diverse eenheden gediend. Hij is negen keer gepromoveerd tot aan de rang van 'Leutnant'. Hij behaalde zijn militaire rijbewijs (Wehrmacht-Führerschein) welke bij de groep zit.

Heinz werd onderscheiden met de 'Medaille zur Erinnerung an den 1.Oktober 1938' op 26 januari 1940, op dat moment was hij een 'Schützen' in de '14.(Pz.Abw.) Kompanie Inf.Rgt.16'. Op 18 mei 1940 werd Heinz onderscheiden met het IJzeren Kruis 2e Klasse (Eiserne Kreuz 2. Klasse), deze oorkonde is persoonlijk ondertekend door Oberst 'Hans Kreysing'. Kreysing werd onderscheiden met het Ridderkruis op 18 mei 1940 (dezelfde dag als hij deze oorkonde ondertekende), het Eikenloof op 20 januari 1943 en de Zwaarden op 13 april 1944. Obergefreiten Heinz Voß raakte gewond op 28 oktober 1941 en werd onderscheiden met het 'Verwundeten Abzeichen in Schwarz' op 22 november 1941. Op 20 maart 1942, aan het front, tekende Heinz voor 12 jaar dienst in de Wehrmacht, deze oorkonde is persoonlijk ondertekend door Oberst 'Dietrich von Choltitz', hij was onderscheiden met het Ridderkruis op 29 mei 1940. Op 10 november 1942 werd Heinz onderscheiden met de 'Ostmedaille' en op 10 december 1942 kreeg hij het 'Krimschild' uitgereikt.

Heinz nam deel aan de intocht in Polen van 13/22 September 1939, 'Feldzug in Polen'. In mei 1940 nam hij deel aan de invasie in Nederland, 'Luftlandung u. Kämpfe in der Festung Holland'. Van 8 augustus 1940 tot 24 februari 1941 was hij met zijn Regiment gestationeerd als bezettingsleger in België, 'Besatzungstruppe in Belgien'. Van 6 april 1941 tot 29 juni 1941 nam hij deel aan de militaire operatie in Roemenië, 'Verwendung bei der Deutschen Heeresmission in Rumanien'. Vanaf 30 juni 1941 werd hij met zijn eenheid naar het Oostfront verplaatst en zag onder andere actie bij de Stalin-Linie, Dnjepr, Perekop, Krimengen, Landenge Perekop, Krim, Simferopol etc. Vanaf 17 november 1941 nam hij deel aan de omsingeling van Sewastopol, 'Einschließungskämpfe von Sewastopol', de belegering van Sewastopol, 'Belagerungskämpfe um die Festung Sewastopol' en uiteindelijk de aanval op het Fort Stalin, 'Entsturmung des Forts "Stalin"'. Van 24 tot 30 oktober 1943 zag zijn eenheid actie in Griekenland, 'Sicherung von Griekenland', vanaf 1 oktober 1942 tot 26 maart 1943 zag hij actie o Kreta, 'Sicherung von Kreta' en van 27 maart 1943 tot 16 oktober 1943 was hij gestationeerd op Rhodos, 'Sicherung von Rhodos'. Op Rhodos was hij overgeplaatst naar de '3./Sturmbrigade Rhodos', op Rhodos volgde hij de opleiding tot reserve officier (R.O.B.-Lehrgang = Reserve Offizier Bewerber-Lehrgang), zie Wehrpaß. Vanaf 21 augustus 1944 tot 13 oktober 1944 zag hij actie in Italië. Hij is gesneuveld aan het front op 13 oktober 1944 in Italië in de omgeving van M.Stanco. Erg interessante groep welke zeker verder onderzoek verdient! 


  • 26 January 1940 - 'Medaille zur Erinnerung an den 1.Oktober 1938'
  • 18 May 1940 - 'Eiserne Kreuz 2. Klasse'
  • 22 November 1941 - 'Verwundetenabzeichen in Schwarz'
  • 10 November 1942 - 'Die Medaille Winterschlacht im Osten 1941/42 (Ostmedaille)'
  • 10 December 1942 - 'Krimschild'
Additional images
10084_2
10084_3
10084_4
10084_5
10084_6
10084_7
10084_8
10084_9
10084_10
10084_11
10084_12
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza
Militaria Plaza