Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

'Het Rechtsfront' Newspaper 1942

Description

gui_language_eng "Het Rechtsfront" Newspaper. Het Rechtsfront was bedoeld als organisatie van allen die op enigerlei wijze in dienst stonden van de handhaving van het recht in de Nederlandse staat. Het Front bestond uit de afdelingen Justitie (A), politie en de afdelingen voor vrije beroepen als advocaten en notarissen (C). Men kon lid zijn van het Rechtsfront zonder lid te zijn van de N.S.B., men moest echter wel bezield zijn met de Nationaal Socialistische gedachte. Later konden ook burgemeesters lid worden, evenals de mannen van de in het leven geroepen Vrijwillige Hulppolitie. De krant "Het Rechtsfront" werd tweemaal per maand verspreid om uitdrukking te geven aan wat er leeft in de kringen van Justitie, Politie, advocaten en notarissen. This is edition 45 of the 1st Winter Month 1942. The newspaper is showing normal traces of usage. Extremely rare and hard to find original newspaper!


 gui_language_dutch "Het Rechtsfront" Krant. The Right Front was intended as an organization of all those who were in any way in the service of the enforcement of law in the Dutch state. The Front consisted of the departments of Justice (A), police and the departments for liberal professions such as lawyers and civil-law notaries (C). One could be a member of the Right Front without being a member of the N.S.B., but one had to be inspired by the National Socialist idea. Mayors were later also able to become members, as well as the men of the Voluntary Auxiliary Police. The newspaper "Het Rechtsfront" was distributed twice a month to express what is going on in the circles of Justice, Police, lawyers and civil-law notaries. Dit is Nummer 45 van de 1 Wintermaand 1942. De krant vertoont normale gebruikssporen. Erg zeldzame en moeilijk te vinden originele krant!

Additional images
23426_2
23426_3
23426_4
23426_5