Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Polizei Service Pass Grouping

Description

gui_language_eng Polizei Service Pass (Dienstpaß). On acceptance into full-time or auxiliary police service individuals were issued a 'Dienstausweis' (Service Identification Card) for use as identification and a 'Dienstpaß' (Service Pass) for internal administration to record the individuals police service record. This service pass is named to 'Hans Schichting', this is a 2nd issue since his first example was lost in an airraid bombing. Hans entered the Police within the 'Feuerschutzpolizei' (Fire Protection Police), he was also a member within the NSDAP, NSV, RLB and RKB. He was awarded with the Air Defence Honor Badge (Luftschutz-Ehrenzeichen) and the War Merit Cross 2nd Class with Swords (Kriegsverdienst Kreuz 2. Klasse mit Schwerter). Various other entries have been made in his service pass, see photos for more details. The grouping also includes various Police Food Distribution Marks from the 'Schutzpolizei Hamburg'. Also included is his Shooting Pass (Schießbuch), dated 1938/39, according to that pass he was a member in the Wehrmacht 'Infanterie-Regiment 65'. Included is his 'DRLG' pass with portrait-photo of him wearing his fire protection police tunic, a spare portrait is included as well. I found a POW letter from a German person as well with this grouping, it however doesn't look to relate to the same person but will be included as well. Interesting original grouping!


gui_language_dutch Polizei 'Dienstpaß'. Bij het in dienst treden als full-time of hulppolitie kregen personen een 'Dienstausweis' voor gebruik als identificatie en een 'Dienstpaß' voor de interne administratie waarin de staat van dienst etc in werd bijgehouden. Deze Dienstpaß staat op naam van 'Hans Schichting'. Dit is zijn 2e uitgereikte pas (Zweitschrift) aangezien zijn eerste pasje verloren was gegaan bij een luchtaanval. Hans diende in de 'Feuerschutzpolizei', verder was hij ook lid van de NSDAP, NSV, RLB en de RKB. Hij werd onderscheiden met het 'Luftschutz-Ehrenzeichen' en het 'Kriegsverdienst Kreuz 2. Klasse mit Schwerter'. In zijn Dienstpaß zijn nog verschillende andere dingen ingevuld, zie foto's voor meer informatie. Verder bevat de set diverse voedsel distributie zegels (Essenkarte) van de 'Schutzpolizei Hamburg'. Ook zit bij de set zijn 'Schießbuch' van het jaar 1938/39, volgens dat pasje zat hij in het Wehrmacht 'Infanterie-Regiment 65'. Bij de groep zit verder nog zijn 'DLRG' pas met portret-foto waarop hij zijn Feuerschutzpolizei uniform draagt, er zit nog een extra portret-foto bij. Bij de groep vond ik ook een POW brief van een Duitse soldaat, deze lijkt echter niets met de rest van deze groep te maken te hebben, ik laat de brief wel in de groep zitten. Interessante originele groep! 

Additional images
24022_2
24022_3
24022_4
24022_5
24022_6
24022_7
24022_8
24022_9
24022_10
24022_11
24022_12
24022_13
24022_14
24022_15
24022_16
24022_17