Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

Rare SS-Polizei 'Feldpost' Grouping

Description

gui_language_eng Rare SS-Polizei 'Feldpost' Grouping consisting of approximately 16 Field Post letters, 4 envelopes and 2 postcards. Written by a SS/Police member named 'Franz Drye', mostly written from Minsk where he was part of the 'Schutzmannschaft Bataillon 47' which was an Byelorussian Auxiliary Police unit, infamous for taking part in Operation Cottbus, an anti-partisan operation during the occupation of Belarus by Nazi Germany. During Operation Cottbus which began on 20 May 1943 in the areas of Begoml, Lepel and Ushachy, a number of Belarusian auxiliary police battalions (including the 47th Byelorussia Battalion from Minsk) took part in the mass murder of unarmed civilians (predominantly Jews), along with the SS-Sturmbrigade Dirlewanger. The officially communicated result of the operation was that about 9,800 people had been killed (6,087 killed in battle and 3,709 executed). In one of the letters he wrote that he couldn't find a Police Officer's eagle for his new tunic and asks his girlfriend to buy him a SS Officer's eagle in Germany instead and ship it to him. One letter has been written from the 'Gendarmeriekaserne' in Magdeburg on 4 May 1943 and two others from Wien (Vienna). The letters from Minsk (Belarus) date between January and June 1944. Historical interesting and rare original documents!


gui_language_dutch Zeldzame SS-Polizei 'Feldpost'-groep bestaande uit ongeveer 16 Field Post-brieven, 4 enveloppen en 2 ansichtkaarten. Geschreven door een SS / Politie-lid genaamd 'Franz Drye', grotendeels geschreven vanuit Minsk waar hij deel uitmaakte van de 'Schutzmannschaft Bataillon 47', een Wit-Russische Hulppolitie-eenheid, berucht vanwege zijn deelname aan Operatie Cottbus, een anti-partizanenoperatie tijdens de bezetting van Wit-Rusland door nazi-Duitsland. Tijdens Operatie Cottbus, die op 20 mei 1943 begon in de gebieden Begoml, Lepel en Ushachy, nam een aantal Wit-Russische hulppolitiebataljons (waaronder het 47e Wit-Russische Bataljon uit Minsk) deel aan de massamoord op ongewapende burgers (voornamelijk Joden), samen met met de SS-Sturmbrigade Dirlewanger. Het officieel gecommuniceerde resultaat van de operatie was dat ongeveer 9.800 mensen waren omgekomen (6.087 gesneuveld en 3.709 geëxecuteerd). In een van de brieven schreef hij dat hij geen Polizei officier's adelaar voor zijn nieuwe uniform kon vinden en vraagt hij zijn vriendin om in plaats daarvan een SS Officier's adelaar in Duitsland te kopen en naar hem te verzenden. Er is één brief geschreven vanuit de 'Gendarmeriekaserne' in Magdeburg op 4 mei 1943 en twee andere vanuit Wien (Wenen). De brieven uit Minsk (Wit-Rusland) dateren tussen januari en juni 1944. Historisch interessante en zeldzame originele documenten!

Additional images
24440_2
24440_3
24440_4
24440_5
24440_6
24440_7
24440_8
24440_9
24440_10
24440_11
24440_12
24440_13