Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

SS 'Arbeitsausweis' Krakau 1944

Description

gui_language_eng Very unusual SS 'Arbeitsausweis', intended as ID for voluntary workers in the fortification constructions in Krakow in late 1944. With a constantly worsening situation on the eastern front, the 'Oberkommando des Heeres' (German High Command) ordered to change Kraków in a Fortress in September 1944. During the German occupation of Poland Kraków was an important transit point to the eastern front, both for personnel as for equipment and ammunition, Kraków was also the capital of the General Government. The card (21 x 15 cms.) is named to a Polish voluntary worker, the card states that the worker could not be conscripted for any other type of labor. A weekly renewal was required, this card has been renewed 5 times, the card was also daily stamped. This person has been working in the construction of the fortifications from 9 November 1944 to 13 January 1945, the city of Kraków was liberated on 19 January 1945. This card (Ausweis) was issued on behalf of 'Der SS- und Polizeiführer im Distrikt Krakau': 'SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei Theobald Thier', Thier was appointed Commander of the 'Festung Krakau' on 12 January 1945. The card bears also a neat makers name that reads: 'ZKW-Druck Krakau VIII.44.2225'. The card is in heavily used and fragile condition. Rare and interesting original piece of history!


gui_language_dutch Mooi ongewoon SS-gerelateerd: 'Arbeitsausweis', bedoeld als indentificatie voor vrijwillige arbeiders die werkten aan de fortificatie van Krakau ein 1944. Met een steeds verslechterende situatie aan het oostfront in het kielzog gaf het Duitse opperbevel in september 1944 opdracht om Kraków te veranderen in een Festung. Kraków was tijdens de Duitse bezetting van Polen een belangrijk doorvoerpunt naar het Oostfront, zowel voor manschappen als goederen en munitie en tevens hoofdstad van het Generalgouvernement. De kaart (21 x 15 cm.) staat op naam van een Poolse vrijwillige arbeider, de kaart geeft aan dat deze persoon niet kon worden opgeroepen voor andere vormen van arbeid. De kaart moest wekelijks vernieuwd worden, deze kaart is 5 keer vernieuwd, de kaart werd ook dagelijks afgestempeld. Deze persoon heeft gewerkt aan de fortificatie van Krakau in de periode van 9 november 1944 tot 13 januari 1945, de stad Krakau werd op 19 januari 1945 bevrijd. Deze kaart (Ausweis) was uitgegeven in opdracht van 'Der SS- und Polizeiführer im Distrikt Krakau': 'SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei Theobald Thier', Thier werd benoemd tot commandant van de 'Festung Krakau' op 12 januari 1945. De kaart heeft onderaan ook mooi de naam van de fabrikant: 'ZKW-Druck Krakau VIII.44.2225'. De kaart is in zwaar gebruikte en fragile staat. Zeldzaam en historisch interessant origineel document!

Bron en meer info: go2war2.nl/Krakau

Additional images
12490_2
12490_3
12490_4
12490_5
12490_6