Militaria Plaza

with an eye for quality
Cart empty

SS/SD Clothing Administration Booklet

Description

gui_language_eng SS 'Bestandsbuch für Bekleidung und Ausrüstung' being a Clothing Administration Booklet. The small booklet meassures 15 x 10,5 cms. and would contain the persons information and administration about clothing pieces issued to him. The booklet was issued to SS-Unterstürmführer 'Karl Brand' from the infamous SD Standort 'Lublin' which stood under command of the police chief of Lublin, SS-Gruppenführer Globočnik. Odilo Globočnik was responsible for carrying out 'Aktion Reinhardt' which was the codename of the secretive German plan in World War II to exterminate Polish Jews in the General Government district of German-occupied Poland. As many as two million Jews were sent to concentration camps. The booklet is showing many entries and comes together with a 'Empfangsbescheinigung' which was a receipt that he received a raincoat from the SD Headquarters storage, this document is dated 18 September 1939. The cover of the booklet is in fragile condition, see photos. Rare and interesting original SS/SD documents!


gui_language_dutch SS 'Bestandsbuch für Bekleidung und Ausrüstung', dit was een kledingadministratieboekje. Het kleine boekje is ongeveer 15 x 10,5 cm groot, het boekje bevatte de persoonlijke informatie van de drager en de administratie over ontvangen kledingstukken. Het boekje werd verstrekt aan SS-Unterstürmführer 'Karl Brand' van de beruchte SD Standort 'Lublin' die onder bevel stond van de politiechef van Lublin, SS-Gruppenführer Globočnik. Odilo Globočnik was verantwoordelijk voor de uitvoering van 'Aktion Reinhardt', de codenaam van het geheimzinnige Duitse plan in de Tweede Wereldoorlog om Poolse Joden uit te roeien in het Generaal-gouvernement van het door Duitsland bezette Polen. Maar liefst twee miljoen Joden werden naar concentratiekampen gestuurd. Het boekje is in ingevulde staat, bij het boekje zit tevens een 'Empfangsbescheinigung' wat een ontvangstbewijs was dat hij een regenjas ontving uit de opslag van het SD-hoofdkwartier, dit document is 18 september 1939 gedateerd. De kaft van het boekje is in fragile staat, zie foto's. Zeldzame en interessante originele SS / SD documenten!

Additional images
24145_2
24145_3
24145_4
24145_5
24145_6