gui_language_eng Militaria Plaza does not have any affiliation with any future, present or past political parties or military organisations. The items we offer, are intended for collectors of WW2 memorabilia and for historical or research purposes only. If you have any other intention, please leave!

gui_language_dutch Militaria Plaza heeft geen binding met het Nationaal Socialisme en de ideologie van het Derde Rijk. Militaria Plaza heeft geen politieke en/of andere motieven, en wil vanuit historisch oogpunt militaria beschikbaar stellen aan musea en verzamelaars.

Militaria Plaza uses cookies for statistics and user preferences.

facebook groencontact groen2
Log in

Register


German Oiler

Description

gui_language_eng German Oiler as used by the Wehrmacht for many purposes with vehicles, motorcycles, weapons, etc. The oiler is not visible maker marked or dated. The oiler measures approximately 11cms in length. Decorative original period item!


gui_language_dutch Duits Oliespuitje zoals gebruikt door de Wehrmacht voor vele doeleinden bij voertuigen, motoren, wapens, etc. Het oliespuitje is niet zichtbaar maker gemarkeerd of gedateerd. Het oliespuitje is ongeveer 11 cm lang. Decoratief origineel periodiek item!

Additional images
22635_2
22635_3